• Čeština
 • English
 • Kloknerův ústav pořádá zasedání pracovní skupiny pro zatížení mostů dopravou

  4.-5. dubna 2017 se uskuteční v Kloknerově ústavu zasedání pracovní skupiny CEN/TC 250/SC 1/WG 3 “Traffic Loads on Bridges”. 

  DOKTORSKÉ STUDIUM

  Kloknerův ústav nabízí doktorské studium v oborech Teorie konstrukcí a Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách.

  MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

  Náš podíl na rozvoji mezinárodní spolupráce ve výzkumu i standardizaci je důležitý. Jsme řídícím pracovištěm pro účast ČR v řadě mezinárodních institucí.

  SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLEM

  Naší významnou aktivitou je expertní činnost pro subjekty v ČR i zahraniční zákazníky. Ročně vypracujeme na 500 odborných posudků a expertíz.

  CENTRUM NORMALIZACE

  Pracovníci centra se podílejí na tvorbě ČSN a zavádění Eurokódů a ISO norem z oblasti spolehlivosti, rizik a zatížení stavebních konstrukcí, poskytují konzultace a školení.

  LIBEŇSKÝ MOST

  Na konci roku 2015 prováděli pracovníci KÚ posouzení technického stavu Libeňského mostu. V roce 2016 byl zpracován posudek Inundačního mostu.