• Čeština
 • English
 • Zaměstnanci Kloknerova ústavu prováděli průzkum betonového základu v Martiniku

  V rámci spolupráce se zahraničím zaměstnanci Kloknerova ústavu ČVUT v Praze v březnu prováděli konstrukční a technický průzkum betonového základu pod turbo generátorem elektrárny v Martiniku.

  Hlavním cílem provedených průzkumných prací bylo udělat si obrázek o současném stavu konstrukce. V rámci prací byla provedena vizuální prohlídka, prozkoumání dostupných materiálů včetně určení tloušťky karbonatace betonu, provedení destruktivních zkoušek pevnosti v tlaku a nedestruktivních zkoušek pevnosti v tlaku pomocí Schmidtova tvrdoměru, zkoušení pevnosti povrchových vrstev v prostém tahu, ověření tloušťky krytí výztuže v podpůrných konstrukcích a samozřejmě provedení fotodokumentace s následným zhodnocením stavu.

  Pohled na betonový základ pod turbo generátorem

  pohled na základ

  Zkouška homogenity betonu pomocí ultrazvuku

  zkouška homogenity