• Čeština
 • English
 • ZPRACOVÁNÍ MATEMATICKÉHO MODELU KOSTRY PLEJTVÁKA MYŠOKA A STATICKÁ ANALÝZA PROVÁDĚNÝCH ÚPRAV

  Kloknerův ústav byl poprvé mediálně spojen s exponátem kostry samice plejtváka myšoka v červenci minulého roku, kdy naši odborníci vypracovali statický posudek, který sloužil jako podklad pro další kroky restaurování. Konkrétně se jednalo o sejmutí čelistí a vlivu tohoto kroku na stabilitu kostry. Aktuálně Kloknerův ústav vydal expertní zprávu, která se zabývala...
  Číst více

  100 let Kloknerova ústavu

  Jak je již zcela jistě známé, Kloknerův ústav slaví tento rok své jubileum. Naše činnost má multidisciplinární záběr. Pracovníci se kupříkladu zabývají stavebnictvím, strojírenstvím, energetikou či chemií. Navzdory nelehkým situacím, kterým musel ústav čelit napříč čtyřmi politickými režimy, si dokázal obhájit své postavení a udržet vysokou odbornou úroveň. Pojďme si...
  Číst více

  Volby do akademického senátu ČVUT v Praze

  Drazí kolegové, dovolujeme si Vám představit kandidáty do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů nefakultních součástí. Vlastní volby probíhají nepřetržitě od 30. 11. 2020 do 2. 12. 2020 – 24:00 https://volby.muvs.cvut.cz. Kandidát: Adam Zabloudil Kandidát: Jan Mikeš Prosíme všechny voliče, tedy studenty všech nefakultních součástí ČVUT, o účast v těchto volbách.  

  Nadcházející události ČVUT

  Únor 2021 16. února 2021 – Specifický kurz pro kouče. Odkaz na facebookovou událost: https://www.facebook.com/events/399926961231336/ Duben 2021 29.04.2021 – Lesamáj | Technicky dejvický majáles 2021. Odkaz na facebookovou událost: https://www.facebook.com/events/197581148309675/ Září 2021 22.09.2021 – Strahov OpenAir 2021. Odkaz na facebookovou událost:https://www.facebook.com/events/1427273097428492/  

  Exponát samice plejtváka myšoka v Národním muzeu v Praze

  Jednou z dominant Národního muzea v Praze je exponát samice plejtváka myšoka. Samotný skelet měří okolo 22 metrů a váží přibližně 4 tuny. Bohužel kvůli prvotní konzervaci kosti velryby vysychají. Aby mohly být odborně ošetřeny, bylo potřeba nejprve vypracovat statický posudek, který neprováděl nikdo jiný než naši kolegové z Kloknerova...
  Číst více

  3D tiskem proti koronaviru

  Jsme velice rádi, že Vám můžeme sdělit pozitivní zprávu v těchto nelehkých dnech. Kloknerův ústav, jako již jiné součásti ČVUT, se zapojil do boje s COVID-19. Kolegové se zabývají 3D tiskem plastových úchytů na ochranné štíty. Prozatím se nám podařilo vytisknou 50 ks těchto dílů, které budou dále distribuovány na...
  Číst více
  1 2 3 14