• Čeština
 • English
 • Libeňský most

  Na konci roku 2015 prováděli pracovníci KÚ posouzení technického stavu Libeňského mostu. Na tuto činnost bylo v roce 2016 navázáno posouzením části soumostí Libeňského mostu – Inundačního mostu. Jako výsledek byla vydána expertní zpráva – dostupná na webových stránkách objednatele posudku TSK Praha a.s. http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/Fotogalerie

  Doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT v Praze

  Vážené studentky, vážení studenti,   rádi bychom Vám představili kandidáty na nové členy v doplňovacích volbách do Akademického senátu ČVUT v Praze ve volebním obvodu studentů nefakultních součástí. Do doplňovacích voleb se přihlásili celkem čtyři studenti:   Ing. David Čítek, https://usermap.cvut.cz/profile/citekdav/ Kateřina Němcová, https://usermap.cvut.cz/profile/nemcoka2/ Ondřej Skořepa, https://usermap.cvut.cz/profile/skoreon1/ *** Marie Dvořáková,...
  Číst více

  Kloknerův ústav vypracoval posouzení technického stavu Libeňského mostu

  Kloknerův ústav vypracoval expertní zprávu „LIBEŇSKÝ MOST, PRAHA 7 A 8, Č. A. 999 984, Analýza a posouzení současného technického stavu soumostí a možností oprav či výstavby nového mostu na základě předložených diagnostických prohlídek a projektové dokumentace.“ Zpráva byla zpracována na základě objednávky TSK hl. m. Prahy. Zpráva byla vydána 17.12.2015. Na jejím zpracování se...
  Číst více

  Zatěžovací zkoušky železničních mostů parními lokomotivami

  V Plzni dne 10.11.2015 provedli pracovníci experimentálního oddělení Kloknerova ústavu ČVUT, pod vedením Doc., Ing. Petra Boušky, CSc., zatěžovací zkoušky tří železničních mostů acheter cialis a to v rámci modernizace trati Rokycany – Plzeň. Dle ustanovení čl. 4.1. ČSN 73 6209 se jednalo o zatěžovací zkoušky statické, při kterých byly...
  Číst více