GAČR CENTRUM EXCELENCE

Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích

Příjemce FSv ČVUT v PRAZE 

Spolupříjemce UTAM AV ČR, v.v.i a  ČVUT v Praze Kloknerův ústav

Stavební materiály a konstrukce jsou vystaveny řadě zatížení a působení, která nezpůsobují kritické defekty nebo selhání okamžitě, ale po mnoha opakováních nebo v důsledku synergie s jinými fyzikálními nebo chemickými vlivy. Znalosti v této oblasti jsou dosud velmi nerovnoměrné, s množstvím chybějících faktů a interakcí vyplývajícím z úzkého a fragmentovaného výzkumu jednotlivých a vysoce specifických problémů prováděného bez širšího a hlubšího pochopení komplexity materiálu a chování konstrukce v okolním prostředí. Tento projekt na podporu excelence v základním výzkumu se proto zabývá hodnocením dlouhodobého monitorování vlivů prostředí na vybrané materiály a konstrukce, důsledky pronikání vlhkosti a solí do porézních materiálů, problémy únavy způsobené klimatickým zatížením nebo působením a metodikou hodnocení studovaných materiálů a konstrukcí z hlediska spolehlivosti a rizik.

http://tpm.fsv.cvut.cz/excelence