• Čeština
 • English
 • Grantové projekty

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  Grantové projekty 2017

  Typ Číslo Název Řešitel
  IP 1041709J100 Investiční rozvojový program Ing. Vokáč
  COST 1411501J000 Pravděpodobnostní optimalizace postupů monitorování konstrukcí doc. Marková
  COST 1411501V000 Pokročilá analýza lepených spojů pro lehké obvodové pláště – Inovativní řešení pro připojení vnějších prvků adaptabilní fasády Ing. Machalická
  SGS SGS16/195/OHK1/2T/31 >Pravděpodobnostní hodnocení trvanlivosti železobetonových konstrukcí Ing. Mlčoch
  SGS SGS16/196/OHK1/2T/31 >Vlastnosti vláknobetonových kompozitních materiálů vystavených vysokým teplotám Ing. Rydval
  SGS SGS17/160/OHK1/2T/31 Tepelně vlhkostní analýza historických dvojitých oken a navrhovaných variantních řešení jejich výměn v oblasti připojovací spáry Ing. Kudrnáčová
  SGS SGS17/161/OHK1/2T/31 Spřažené dřevo – UHPFRC mostní konstrukce Ing. Kněž
  SGS SGS17/162/OHK1/2T/31 >Vliv superplastifikačních přísad a různých typů cementů na zpracovatelnost a vlastnosti velmi vysokohodnotných betonů Ing. Mandlík
  MPO TRIO FV10295 NAUPO HABENA – Vrstvené bezpečnostní sklo s výztuží Ing. Vokáč
  MPO TRIO FV10462 EKOMONT – Aplikace moderního vysokohodnotného cementového kompozitu UHPC pro prvky kanalizačních systémů Ing. Čítek
  MPO TRIO FV10509 KORUND – Výzkum a vývoj nových podlahových vsypů s obsahem recyklovaných surovin se zaručenými vlastnostmi Ing. Pernicová
  MK NAKI DG16P02M050 Optimalizace sledování a hodnocení informací o památkových stavbách doc. Sýkora
  GAČR 15-10591S Vliv dlouhodobého působení na hydrofobní vlastnosti povrchových vrstev Ing. Pernicová
  GAČR 15-22670S Soudržnost- Experimentální a numerická analýza soudržnosti kovové výztuže s ultra vysokohodnotným betonem (UHPC) Ing. Vokáč
  GAČR 15-05791S Analýza fyzikálních a chemických procesů při vysokoteplotním zatížení vysokohodnotných cementových kompozitů s hybridní vláknovou výztuží spolupříjemce doc. Kolísko
  GAČR 16-11378S Rozhodování ve stavebnictví na základě hodnocení rizik prof. Holický
  GAČR 16-17461S Dynamické materiálové vlastnosti viskoelastických fólií používaných ve vrstvených sklech Ing. Vokáč
  GAČR 16-01438S Použití ternárních pojiv na bázi sádry v kompozitních materiálech spolupříjemce doc. Kolísko
  GAČR 17-22796S doc. Kolísko
  GAČR 16-04132S Epistemické nejistoty modelů trhlin v železobetonových konstrukcích spolupříjemce prof. Holický
  GAČR Excelence P105/12/G059 Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích Ing. Vokáč
  TAČR TH04010837 Vývoj nových materiálů a technologií pro údržbu a rekonstrukci budov s aplikovanými kontaktními tepelně – izolačními systémy obvodových plášťů (ETICS) Ing. Balík
  TAČR TH02020690 Betony s mimořádnou odolností vůči působení agresivních médií spolupříjemce Ing. Dobiáš
  TAČR TH02020373 Zvýšení životnosti a urychlení výstavby infrastrukturních dopravních staveb využitím moderního vysokohodnotného materiálu UHPC. spolupříjemce Ing. Čítek
  TAČR TH02020730 Progresivní mostní konstrukce vytvořené spřažením dřeva a vysokopevnostního cementového kompozitu spolupříjemce Ing. Tej
  TAČR TH02020729 Vývoj a výzkum briket karbidu křemíku nové generace s cílem zvýšení jejich užitných vlastností spolupříjemce Ing. Pernicová
  TAČR Kompetence TH01020068 CESEN – Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky doc. Marková
  OP 5351701N000 OP Praha DP02 CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000113 Koncept Praha DP 2 doc. Kolísko
  IP 104179J100 Investiční rozvojový program Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

  Grantové projekty 2016

  Typ Číslo Název Řešitel
  RPMT  1051610J000 Rozvoj prezentačních dovedností doktorandů v rámci výuky uskutečňované na FA ČVUT Ing. Tomáš Bittner
  COST  LD15078 Pokročilá analýza lepených spojů pro lehké obvodové pláště – Inovativní řešení pro připojení vnějších prvků adaptabilní fasády Ing. Klára Machalická, Ph.D.
  MK DG16P02M050 Optimalizace sledování a hodnocení informací o památkových stavbách doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.
  GAČR 16-11378S Rozhodování ve stavebnictví na základě hodnocení rizik prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  GAČR 16-17461S Dynamické materiálové vlastnosti viskoelastických fólií používaných ve vrstvených sklech Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  GAČR 16-01438S Použití ternárních pojiv na bázi sádry v kompozitních materiálech spolupříjemce doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
  GAČR 16-04132S Epistemické nejistoty modelů trhlin v železobetonových konstrukcích spolupříjemce prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  SGS SGS16/195/OHK1/2T/31 Pravděpodobnostní hodnocení trvanlivosti železobetonových konstrukcí Ing. Jan Mlčoch
  SGS SGS16/196/OHK1/2T/31 Vlastnosti vláknobetonových kompozitních materiálů vystavených vysokým teplotám Ing. Milan Rydval
   SVK  SVK 59/16/F1 Konference k 95. Výročí vzniku Kloknerova ústavu ČVUT doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.
  SGS SGS15/175/OHK1/2T/31 Výzkum dvojitých oken a navrhovaných variant jejich výměn z tepelně-technického hlediska v oblasti okenních výplní a okolních konstrukcí Ing. Lucie Kudrnáčová
  SGS SGS15/176/OHK1/2T/31 Aplikace ultra-vysokohodnotného betonu na mostní konstrukce Ing. Marek Blank
  SGS SGS15/177/OHK1/2T/31 Numerická analýza mikrostruktury perspektivních vláknových kompozitů Ing. Jan Mourek
  COST Pravděpodobnostní optimalizace postupů monitorování konstrukcí doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.
  GAČR 15-05791S Analýza fyzikálních a chemických procesů při vysokoteplotním zatížení vysokohodnotných cementových kompozitů s hybridní vláknovou výztuží prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.
  spolupříjemce
  doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
  GAČR 15-22670S Experimentální a numerická analýza soudržnosti kovové výztuže s ultra vysokohodnotným betonem (UHPC) Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  GAČR 15-10591S Vliv dlouhodobého působení na hydrofobní vlastnosti povrchových vrstev Ing. Radka Pernicová, Ph.D.
  GAČR P105/12/G059 Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích Fsv ČVUT, UTAM AV/ KÚ spolupříjemce Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  TAČR TA 04010837 Vývoj nových materiálů a technologií pro údržbu a rekonstrukci budov s aplikovanými kontaktními tepelně – izolačními systémy obvodových plášťů (ETICS) Ing. Lukáš Balík, Ph.D.
  IP 104179J100 Investiční rozvojový program Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

  Grantové projekty 2015

  Typ Číslo Název Řešitel
  GAČR 15-10591S Vliv dlouhodobého působení na hydrofobní vlastnosti povrchových vrstev Ing. Radka Pernicová, Ph.D.
  GAČR 15-22670S Experimentální a numerická analýza soudržnosti kovové výztuže s ultra vysokohodnotným betonem (UHPC) Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  GAČR 15-05791S Analýza fyzikálních a chemických procesů při vysokoteplotním zatížení vysokohodnotných cementových kompozitů s hybridní vláknovou výztuží prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.
  spolupříjemce
  doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
  COST Pravděpodobnostní optimalizace postupů monitorování konstrukcí doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.
  SGS SGS15/175/OHK1/2T/31 Výzkum dvojitých oken a navrhovaných variant jejich výměn z tepelně-technického hlediska v oblasti okenních výplní a okolních konstrukcí Ing. Lucie Kudrnáčová
  SGS SGS15/176/OHK1/2T/31 Aplikace ultra-vysokohodnotného betonu na mostní konstrukce Ing. Marek Blank
  SGS SGS15/177/OHK1/2T/31 Numerická analýza mikrostruktury perspektivních vláknových kompozitů Ing. Jan Mourek
  GAČR P105/12/G059 Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích Fsv ČVUT, UTAM AV/ KÚ spolupříjemce Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  TAČR TA 04010837 Vývoj nových materiálů a technologií pro údržbu a rekonstrukci budov s aplikovanými kontaktními tepelně – izolačními systémy obvodových plášťů (ETICS) Ing. Lukáš Balík, Ph.D.
  TAČR TA01020068 Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky jeden ze spolupříjemců
  doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.
  IP IP2015 Podpora výuky moderními experimentálními zařízeními Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  IP 104179J100 Investiční rozvojový program Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

  Grantové projekty 2014

  Typ Číslo Název Řešitel
  MŠMT LG14012 Mezinárodní spolupráce v oblasti hodnocení spolehlivosti a rizik konstrukčních systémů doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.
  TAČR TA 04010837 Vývoj nových materiálů a technologií pro údržbu a rekonstrukci budov s aplikovanými kontaktními tepelně – izolačními systémy obvodových plášťů (ETICS) Ing. Lukáš Balík, Ph.D.
  GAČR 14-35225P Analýza zbytkových napětí v sendvičových kompozitech Ing. Dita Jiroutová, Ph.D.
  GAČR 14-19561S Cementové kompozity v náročných podmínkách prostředí doc. Ing. Jan Vodička, CSc.
  spolupříjemce Ing. Ivo Šimůnek, CSc.
  GAČR 14-20856S Kinetika korozních dějů a transportu korozních médií v ultra-vysokopevnostních betonech (UHPC) Prof. Aleš Helebrant, CSc.
  spolupříjemce Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D.
  GAČR 14-17950S Spolupůsobení skleněných desek spojených polymerní vrstvou Ing. Martina Eliášová, CSc.
  spolupříjemce Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  GAČR P105/12/G059 Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích Fsv ČVUT, UTAM AV/ KÚ spolupříjemce Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  TAČR TA01020068 Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky jeden ze spolupříjemců
  doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

  Grantové projekty 2013

  Typ Číslo Název Řešitel
   GAČR 13-12676S Pokročilý výzkum UHPC pro ultratenké prvky s nekonvenční výztuží doc. Ing. Petr Bouška,CSc.
  GAČR 13-15175S Prvky z funkčně vrstvených vláknocementových  kompozitů prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. spolupříjemce doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
  GAČR P105/12/G059 Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích Fsv ČVUT, UTAM AV/ KÚ spolupříjemce Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  TAČR TA01020068 Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky jeden ze spolupříjemců
  doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

  Grantové projekty 2012

  Typ Číslo Název Řešitel
  GAČR P105/12/G059 Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích Fsv ČVUT, UTAM AV/ KÚ spolupříjemce Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  TAČR TA01020068 Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky jeden ze spolupříjemců
  doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.