• Čeština
 • English
 • Ředitel ústavu

  doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.        e-mail: jiri.kolisko@cvut.cz          telefon: + 420 224 353 537

  Sekretariát

  Jméno Umístění Email Telefon
  Petra Řehořová asistentka ředitele, studijní agenda petra.rehorova@cvut.cz +420 224 353 529

  Oddělení experimentálních a měřicích metod

  Jméno Umístění Email Telefon
  doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. vedoucí oddělení

  zástupce vedoucího akreditované laboratoře

  jiri.kolisko@cvut.cz +420 224 353 537

  + 420 224 353 529

  Ing. Milan Hrabánek, Ph.D. zástupce vedoucího oddělení milan.hrabanek@cvut.cz +420 224 353 554
  Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. zástupce vedoucího oddělení,

  vedoucí akreditované laboratoře

  miroslav.vokac@cvut.cz +420 224 353 509
  prof. Ing. Jaroslav Vacek, DrSc. jaroslav.vacek@cvut.cz +420 224 353 549
  doc. Ing. Petr Bouška, CSc.  zástupce ředitele petr.bouska@cvut.cz +420 224 353 561
  Ing. Dita Jiroutová, Ph.D. dita.jiroutova@cvut.cz +420 224 353 527
  Ing. Ivo Šimůnek, CSc. ivo.simunek@cvut.cz +420 224 353 574
  Ing. Jan Záruba, CSc. jan.zaruba@cvut.cz +420 224 353 524
  Ing. Tomáš Bittner doktorand tomas.bittner@cvut.cz +420 224 353 547
  Ing. David Čítek doktorand david.citek@cvut.cz +420 224 353 521
  Ing. Kateřina Hládková  

   

  katerina.hladkova@cvut.cz

  Geotechnická laboratoř

  +420 224 353 549

  +420 224 353 578

  Ing. Simona Hrachová  referentka pro VaV simona.hrachova@cvut.cz +420 224 353 855
  Ing. Jan Kolář  manažer kvality akreditované laboratoře jan.kolar@cvut.cz +420 224 353 540
  Ing. Lucie Kratochvíle lucie.kratochvile@cvut.cz +420 224 353 518
  Ing. Michal Křesťan michal.krestan@cvut.cz +420 224 353 514
  Ing. Tomáš Mandlík doktorand tomas.mandlik@cvut.cz +420 224 353 840
  Ing. Milan Rydval doktorand milan.rydval@cvut.cz +420 224 353 547
  Ing. Stanislav Řeháček stanislav.rehacek@cvut.cz +420 224 353 521
  Ing. Pavel Štemberk pavel.stemberk@cvut.cz +420 224 353 540
  Ing. Jaroslav Vondra jaroslav.vondra@cvut.cz +420 224 353 526
  Ing. Klára Machalická Ph.D. klara.machalicka@cvut.cz +420 224 353 518
  Ing. Bc. Martin Holeček martin.holecek@cvut.cz +420 224 353 514
  Ing. Martin Kryštov martin.krystov@cvut.cz +420 224 353 550
  Jiří Havel jiri.havel@cvut.cz +420 224 353 569

  +420 224 353 570

  Pavel Borodáč +420 224 353 559
  Tomáš Gigl tomas.gigl@cvut.cz +420 224 353 567
  Tomáš Jaterka tomas.jaterka@cvut.cz +420 224 353 537
  Jan Řehoř +420 224 353 573
  Petr  Šmatlák +420 224 353 572
  Dušan Štěpánek dusan.stepanek@cvut.cz +420 224 353 550
  Lukáš Salač lukas.salac@cvut.cz +420 224 353 561

  Oddělení mechaniky

  Jméno Umístění Email Telefon
  Ing. Petr Tej, Ph.D. vedoucí oddělení petr.tej@cvut.cz +420 224 353 512

  +420 224 353 857

  Ing. Marie Studničková, CSc. zástupce vedoucího oddělení marie.studnickova@cvut.cz +420 224 353 503
  Ing. Miroslav Černý, CSc. vědecký pracovník miroslav.cerny@cvut.cz +420 224 353 584
  Ing. Jaromír Král, CSc. vědecký pracovník jaromir.kral@cvut.cz +420 224 353 544
  Ing. Jindřich Čech, Ph.D. vědecký pracovník jindrich.cech@cvut.cz +420 224 353 512
  Ing. arch. Alena Tejová doktorand alena.tejova@cvut.cz +420 224 353 512
  Ing. Veronika Mušutová doktorand veronika.musutova@cvut.cz +420 224 353 857
  Ing. arch. Marek Blank doktorand marek.blank@cvut.cz +420 224 353 512
  Ing. Jan Mourek doktorand jan.mourek@cvut.cz +420 224 353 512
  Ing. Petr Kněž doktorand petr.knez@cvut.cz +420 224 353 512
  Ing. Lucie Vošahlíková doktorand Lucie.Vosahlikova@cvut.cz +420 224 353 519
  Ing. Milan Holý milan.holy@fsv.cvut.cz +420 224 353 512

  Oddělení stavebních materiálů

  Jméno Umístění Email Telefon
  Ing. Lukáš Balík, Ph.D. vedoucí oddělení lukas.balik@cvut.cz +420 224 353 509
  doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. vědecký pracovník tomas.klecka@cvut.cz +420 224 353 520
  Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. laboratoř chemie daniel.dobias@cvut.cz +420 224 353 515

  +420 224 335 516

  +420 776 201 948

  Ing. Radka Pernicová, Ph.D. vědecký pracovník radka.pernicova@cvut.cz +420 224 353 513
  Ing. Vítězslav Vacek, CSc. zástupce vedoucího oddělení vitezslav.vacek@cvut.cz +420 224 353 848
  Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D. laboratoř mikroskopie michaela.kostelecka@cvut.cz +420 224 353 522

  +420 224 353 344

  Ing. Petr Pokorný petr.pokorny@cvut.cz +420 224 353 513
  Ing. Lucie Kudrnáčová doktorand lucie.kudrnacova@cvut.cz +420 224 353 518
  Ing. Šárka Nenadálová doktorand sarka.nenadalova@cvut.cz +420 224 353 547

  Oddělení spolehlivosti konstrukcí

  Jméno Umístění Email Telefon
  prof. Ing. Milan Holický, DrSc., PhD vedoucí oddělení, zástupce ředitele milan.holicky@cvut.cz +420 224 353 842
  doc. Ing. Marková Jana, Ph.D. zástupce vedoucího oddělení jana.markova@cvut.cz +420 224 353 501
  Ing. Jung Karel, Ph.D. vědecký pracovník karel.jung@cvut.cz +420 224 353 850
  Ing. Sýkora Miroslav, Ph.D. vědecký pracovník miroslav.sykora@cvut.cz +420 224 353 850
  Ing. Brych Ivan doktorand ivan.brych@cvut.cz +420 224 353 504
  Ing. Jan Krejsa doktorand jan.krejsa@cvut.cz +420 224 353 504
  Ing. Jan Mlčoch doktorand jan.mlcoch@cvut.cz +420 224 353 504
  Pallierová Jana jana.pallierova@cvut.cz +420 224 355 231

  Oddělení hospodářsko správní

  Jméno Umístění Email Telefon
  Miloslava Bezděková tajemník miloslava.bezdekova@cvut.cz +420 224 353 531
  Hana Heizerová účetní, fakturantka hana.heizerova@cvut.cz +420 224 353 588
  Eva Plášková mzdová účetní, personalistka eva.plaskova@cvut.cz +420 224 353 533
  Jana Pixová vedoucí oddělení, vnitřní správa a pokladna jana.pixova@cvut.cz +420 224 353 534