• Čeština
 • English
 • Vědecká rada

  Interní členové VR KÚ

     1. prof. Ing. Milan Holický, DrSc., PhD, KÚ

     2. doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., KÚ

     3. prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FSv

     4. doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., KÚ

     5. doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., KÚ

     6. Ing. Jaromír Král, CSc., KÚ

     7. Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D., KÚ

  Externí členové VR KÚ

     8. Ing. Václav Brož, CSc., ředitel společnosti CHRYSO Chemie s.r.o.

     9. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA děkan Stavební fakulty VUT Brno

   10. Ing. Bohdan Víra, CSc., ředitel odboru Technický rozvoj SKANSKA a.s.

   11. prof. Ing. Jan Vítek, CSc., odbor technického rozvoje METROSTAV a.s.