• Čeština
 • English
 • Doktorské studium

  Doktorské studium se uskutečňuje podle ustanovení § zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách. Jeho obsahem jsou přednáškové kurzy a semináře z teoretických a praktických předmětů specializovaných témat, zkoušky a hlavně systematická práce na řešení vědecké úlohy, vyúsťující v sestavení disertační práce. Hlavní složkou výuky je řízené individuální studium a vědecko-výzkumná práce. Studium se ukončuje vykonáním rigorózní zkoušky a obhajobou disertační práce.

  Realizuje se ve dvou formách, které odpovídají různým způsobům jeho finančního zabezpečení:

  1. interní doktorské studium (čtyřleté), kdy jsou existenční potřeby studentů zajišťovány udělením stipendia,
  2. distanční a kombinované doktorské studium (pětileté), jehož účastníkům jsou jejich potřeby hrazeny z jiných prostředků.

  Doktorský studijní program:

  P 3607 STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

  Garantem studijního programu je v Kloknerově ústavu:

  Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., PhD

  (tel.: +420 224 353 842, milan.holicky@cvut.cz)

  Studijní obory:

  Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách (I)

  Teorie konstrukcí (II)

  Pro uvedené studijní obory byly v Kloknerově ústavu ustanoveny oborové rady, jejichž garanty jsou:

  Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. (I)

  (tel.: +420 224 353 520, tomas.klecka@cvut.cz)

  Doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. (II)

  (tel.: +420 224 353 501, jana.markova@cvut.cz)