• Čeština
 • English
 • Témata disertačních prací

  Studijní program Stavební inženýrství, studijní obor Nauka o nekovových a stavebních materiálech

  • Optimalizace vlastností polymercemetových malt s ohledem na jejich aplikaci ve stavební praxi
  • Vlhkostně-objemová roztažnost keramického střepu
  • Korozní odolnost samozhutnitelných betonů
  • Studium samočisticích vlastností nanotechnologických materiálů
  • Stabilizace geopolymerů proti vyluhování
  • Speciální kompozitní materiály extrémních vlastností na bázi reaktivních práškových složek
  • Chemické infúzní clony – experimentální porovnání účinnosti injektážích prostředků ve vlhkém zdivu
  • Spolehlivost existujících konstrukcí

  Studijní program Stavební inženýrství, studijní obor Teorie konstrukcí

  • Spolehlivost konstrukcí v trvalých a dočasných situacích
  • Spolehlivost konstrukcí v mimořádných situacích
  • Zatížení konstrukcí klimatickými vlivy
  • Zatížení a zatížitelnost mostů
  • Hodnocení rizik technických systémů
  • Spolehlivost konstrukcí s nelineárním chováním
  • Pravděpodobnostní ověřování existujících konstrukcí