• Čeština
 • English
 • Témata disertačních prací – Studijní program

  Stavební inženýrství, studijní obor Nauka o nekovových a stavebních materiálech

  • Optimalizace vlastností polymercemetových malt s ohledem na jejich aplikaci ve stavební praxi
  • Vlhkostně-objemová roztažnost keramického střepu
  • Korozní odolnost samozhutnitelných betonů
  • Studium samočisticích vlastností nanotechnologických materiálů
  • Stabilizace geopolymerů proti vyluhování
  • Speciální kompozitní materiály extrémních vlastností na bázi reaktivních práškových složek
  • Chemické infúzní clony – experimentální porovnání účinnosti injektážích prostředků ve vlhkém zdivu
  • Spolehlivost existujících konstrukcí

  Stavební inženýrství, studijní obor Teorie konstrukcí

  • Spolehlivost konstrukcí v trvalých a dočasných situacích
  • Spolehlivost konstrukcí v mimořádných situacích
  • Zatížení konstrukcí klimatickými vlivy
  • Zatížení a zatížitelnost mostů
  • Hodnocení rizik technických systémů
  • Spolehlivost konstrukcí s nelineárním chováním
  • Pravděpodobnostní ověřování existujících konstrukcí

  Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví

  • Optimalizace spolehlivosti nově navrhovaných a existujících konstrukcí (školitel Holický)
  • Hodnocení spolehlivosti konstrukcí vystavených mimořádným zatížením (Holický)
  • Vliv klimatických změn na spolehlivost konstrukcí (Marková)
  • Optimalizace konstrukčních a provozních opatření při hodnocení existujících mostů (Marková)
  • Pravděpodobností analýza spolehlivosti degradujících konstrukčních systémů (Sýkora)
  • Hodnocení rizik technických systémů v energetice (Sýkora)
  • Vliv vysokých teplot na úrovni požáru na soudržnost UHPC s měkkou a předpínací výztuží (Kolísko)
  • Nedestruktivní metody stanovení pevností zdicích prvků a malty stávajících staveb, inovované tvrdoměrné metody a jejich kalibrační vztahy (Kolísko)
  • Zesilování zdiva pilířů obálkou z vysokopevnostního cementového kompozitu UHPC (Kolísko)
  • Aplikace optických zobrazovacích metod na monitorování stavebních konstrukcí (Kolísko)
  • Moderní způsoby sanace vlhkého zdiva termickými infuzními metodami (Klečka)
  • Aplikace UHPC na tenkostěnné mostní konstrukce (Bouška)
  • Viskoelastické vlastnosti fólií pro vrstvené sklo“ (Vokáč)
  • Lepené konstrukčních spoje ve stavebnictví, visko elasticita, stárnutí (Vokáč)