• Čeština
 • English
 • Ukončené projekty

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  Ukončené projekty 2016

  GAČR 14-17950S – spolupříjemce Vokáč, M.
  Spolupůsobení skleněných desek spojených polymerní vrstvou
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2014 – 2016

  GAČR 14-20856S – spolupříjemce Dobiáš, D.
  Kinetika korozních dějů a transportu korozních médií v ultra-vysokopevnostních betonech (UHPC)
  Oddělení stavebních materiálů, Kloknerův ústav, 2014 – 2016

  GAČR 14-19561S – spolupříjemce Šimůnek, I.
  Cementové kompozity v náročných podmínkách prostředí
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2014 – 2016

  GAČR 14-35225P – Jiroutová, D.
  Analýza zbytkových napětí v sendvičových kompozitech
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2014 – 2016

  GAČR 13-12676S – Bouška, P.
  Pokročilý výzkum UHPC matrice pro ultra tenké prvky s nekonvenční výztuží
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2013 – 2016

  GAČR 13-15175S – Kolísko, J.
  Prvky z funkčně vrstvených vláknocementových kompozitů
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2013 – 2016

  LG14012 – Holický, M.
  Mezinárodní spolupráce v oblasti hodnocení spolehlivosti a rizik konstrukčních systémů
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2014 – 2016

  SGS SGS 16/196/OHK1/2T/31 – Rydval, M.
  Vlastnosti vláknobetonových kompozitních materiálů vystavených vysokým teplotám
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2015 – 2016

  SGS SGS15/175/OHK1/2T/31 – Kudrnáčová, L.
  Výzkum dvojitých oken a navrhovaných variant jejich výměn z tepelně-technického hlediska v oblasti okenních výplní a okolních konstrukcí
  Oddělení materiálů, Kloknerův ústav, 2015 – 2016

  SGS SGS15/176/OHK1/2T/31 – Blank, M.
  Aplikace ultra-vysokohodnotného betonu na mostní konstrukce
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2015 – 2016

  SGS SGS15/177/OHK1/2T/31 – Mourek, J.
  Numerická analýza mikrostruktury perspektivních vláknových kompozitů
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2015 – 2016

  RPMT 1051610 – Bittner, T.
  Rozvoj prezentačních dovedností doktorandů v rámci výuky uskutečňované na FA ČVUT
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2016

  SVK 59/16/F1 – Sýkora, M.
  Konference k 95. Výročí vzniku Kloknerova ústavu ČVUT
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2016

  IP  –  Miroslav Vokáč
  Investiční rozvojový program
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2016

  Ukončené projekty 2015

  TAČR TA02010488 – Kolísko, J.
  Požárně odolné konstrukce pro tunelové stavby s využitím lehkého betonu
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2012 – 2015

  MPO TIP 732 – Vokáč, M.
  Aplikovaný výzkum ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC) pro tenkostěnné skořepinové prvky
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2015

  MV VG20122015089 – Sýkora, M.
  Hodnocení bezpečnosti a rizik dopravních staveb při mimořádném zatížení
  Oddělení spolehlivosti kostrukcí, Kloknerův ústav, 2015

  NAEP CZ/13/LLP-LdV/TOI/134005 – Holický, M.
  Přenos inovací pro hodnocení a management rizik degradující infrastruktury
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2013 – 2015

  MK DF12P01OVV040 – Sýkora, M.
  Hodnocení bezpečnosti a životnosti staveb industriálního dědictví
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2012 – 2015

  MŠMT CZ.1.05/3.1.00/14.0301 – Štemberk, P.
  Materiálový výzkum pro InovaSEED
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2014 – 2015

  OPPK CZ.2.16/3.1.00/21543 – Dobiáš, D.
  Chemicko-fyzikální laboratorní centrum
  Oddělení materiálů, Kloknerův ústav, 2014 – 2015

  SGS SGS14/108/OHK1/1T/31 – Nenadálová, Š.
  Podrobné sledování difuzních vlastností historických cihel s ohledem na sérii povrchových úprav za konstantních okrajových podmínek
  Oddělení materiálů, Kloknerův ústav, 2014 – 2015

  SGS SGS14/109/OHK1/1T/31 – Mušutová, V.
  Analýza mikrostruktury perspektivních vláknových kompozitů
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2014 – 2015

  SGS SGS14/171/OHK1/2T/31 – Bittner, T.
  Přetvárné vlastnosti desek z UHPC vyztužených textilní skleněnou výztuží
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2014 – 2015

  SGS SGS14/172/OHK1/2T/31 – Čítek, D.
  Zkoumání vlivu soudržnosti UHPC na optimalizaci konstrukčních detailů
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2014 – 2015

  RPMT 1051458 – Bittner, T.
  Rozvoj interaktivní výuky předmětů 522ST1 a 522ST2
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2014 – 2015

  IP 1041436- Vokáč, M.
  Podpora výuky moderními experimentálními zařízeními
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2015

  Ukončené projekty 2014

  GAČR P105/12/P281 – Jung, K.
  Rozvoj Bayesovských sítí pro hodnocení rizik konstrukcí vystavených nárazům
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2012 – 2014

  GAČR P105/12/2051 – Sýkora, M.
  Modelové nejistoty odolnosti železobetonových konstrukcí
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2012 – 2014

  GAČR P105/12/0589 – Holický, M.
  Pravděpodobnostní optimalizace směrné spolehlivosti stavebních konstrukcí
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí Kloknerův ústav, 2012 – 2014

  TAČR TA02010751 – Kolísko, J.
  Železobetonový protihlukový panel nové generace
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2012 – 2014

  TAČR TA02031453 – Bouška, P.
  Výzkum a návrh mostů v povodňových územích
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2012 – 2014

  TAČR TA02030150 – Marková, J.
  Využití spolehlivostních metod při výzkumu a ověřování inovativních silničních svodidel
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2012 – 2014

  TAČR TA01010269 – Kolísko, J.
  Aplikovaný výzkum ultravysokohodnotného betonu (UHPC) pro prefabrikované stavby
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2011 – 2014

  MV MV-114243-1/ OBV-2011 – Holický, M.
  Hodnocení bezpečnosti a rizik dopravních staveb při mimořádném zatížení
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2012 – 2014

  MPO FR-TI3/732 – Kolísko, J.
  Aplikovaný výzkum ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC) pro tenkostěnné skořepinové prvky
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2011 – 2014

  SGS SGS13/103/OHK1/1T/31 – Nenadálová, Š.
  Sledování difusních vlastností historických cihel s ohledem na povrchovou úpravu
  Oddělení materiálů, Kloknerův ústav, 2013 – 2014

  Ukončené projekty 2013

  GAČR P105/11/1580 – Makovička, D.
  Přechodová odezva konstrukcí při krátkodobém dynamickém nebo rázovém zatížení od seismických účinků a výbuchů
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2011 – 2013

  TAČR TA01010791 – Kolísko, J.
  Využití polymerních vláken v betonových silničních záchytných systémech
  CS Beton s.r.o. / KÚ spolupříjemce
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2011 – 2013

  TAČR TA01031314 – Marková, J.
  Optimalizace bezpečnosti a životnosti existujících mostů
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2011 – 2013

  MPO FR-TI3/747 – Kolísko, J.
  Betony s velmi vysokým obsahem popílku v transportbetonu – HVFAC
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2011 – 2013

  MPO FR-TI3/776 – Bouška, P.
  Aplikace nových technologií vrstveného tepelně upraveného skla ve stavebních konstrukcích
  NAUPO s.r.o./ KÚ spolupříjemce
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2011 – 2013

  NAEP CZ/11/LLP-LdV/TOI/134005 – Holický, M.
  Vocational Training in Assessment of Existing Structures
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2011 – 2013

  MŠMT LG11043 – Holický, M.
  Pravděpodobnostní metody hodnocení spolehlivosti a rizik konstrukcí
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2011 – 2013

  SGS 12/170/OHK1/2T/31 – Kratochvíle, L.
  Aplikace HVFAC v ČR
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2012 – 2013

  SGS 12/169/0HK1/2T/31 – Tej, P.
  Dynamická a statická analýza lávek pro pěší na bázi konstrukčního systému tensegrity
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2012 – 2013

  Ukončené projekty 2012

  GAČR 103/09/1935 – Dobiáš, D.
  Studium dlouhodobé stability mikrostruktury cementových kompozitů pro hlubinné uložiště jaderného odpadu
  Oddělení stavebních materiálů, Kloknerův ústav, 2009 – 2012

  GAČR 104/10/2359 – Kolísko, J.
  Přetvárné vlastnosti betonu vyšší pevnosti
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2010 – 2012

  GAČR 104/10/1390 – Klečka, T.
  Analýza vlivu mikrovlného předsoušení při aplikaci chemických injektáží vlhkého zdiva
  VUT Brno/ KÚ spolupříjemce
  Oddělení stavebních materiálů, Kloknerův ústav, 2010 – 2012

  SGS 12/098/OHK1/1T/31 – Řeháček, S.
  Rázová odolnost vláknobetonu
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2012

  Ukončené projekty 2011

  GAČR 103/08/0859 – Makovička, D.
  Odezva konstrukcí při statických a dynamických zatíženích působených přírodní a lidskou seismicitou

  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2009 – 2011

  GAČR 103/09/0693 – Holický, M
  Hodnocení bezpečnosti a rizik technických systémů

  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2009 – 2011

  GAČR 103/09/1881 – Král, J
  Dlouhodobé sledování odezvy stavebních konstrukcí zatížených větrem

  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2009 – 2011

  GAČR 103/09/0055 – Šimůnek, I
  Odolnost cementovláknových kompozitů proti rázovému zatížení

  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2009 – 2011

  MŠMT – COSTHolický, M
  Hodnocení robustnosti stavebních konstrukcí

  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2011

  VZ 68107700 – Černý, M
  Výzkum metod a měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat

  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2011

  SGS 227/OHK1/2T/31 – Kostelecká, M.
  Studium degradace vláknocementových desek s různými typy nekovových vláken
  Oddělení stavebních materiálů, Kloknerův ústav, 2010 – 2011

  SGS 228/OHK1/2T/31 – Huňka, P.
  Studium zkušebních a technologických vlivů na výslednou hodnotu modulu pružnosti moderních betonů
  Oddělení experimentálních a měřících metod, Kloknerův ústav, 2010 – 2011

  Ukončené projekty 2010

  GAČR 103/08/0859 – Makovička, D.
  Odezva konstrukci při statických a dynamických zatíženích působených přírodní a lidskou činností
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2008 – 2010

  GAČR 103/08/0922 – Vacek, J.
  Vliv otřesů a nárazů na stavební konstrukce
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2008 – 2010

  GAČR 103/08/1612 – Kolář, K.
  Hodnocení vlivu povrchové vrstvy na vlastnosti pohledových betonů na základě mikroskopické analýzy
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2008 – 2010

  GAČR 103/08/1452 – Kolísko, J.
  Studium vlivu hydrofobizace na změnu chování pórového systému silikátových materiálů
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2008 – 2010

  GAČR 103/08/1527 – Holický, M.
  Globální formát posuzování bezpečnosti železobetonových konstrukcí
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2008 – 2010

  GP103/08/P608 – Vokáč, M.
  Lomové parametry stavební keramiky
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2008 – 2010

  LA306 – Holický, M.
  Spolehlivost a hodnocení rizik konstrukčních systémů
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2007 – 2010

  2A-1TP1/139 – Holický, M.
  Vývoj koncepce technologického řešení nového jaderného bloku splňujícího požadavky Generace III na bázi reaktoru VVER 1000
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2006 – 2010

  LDVX CZ/08/LLP-LdV/TOI/134020 – Holický, M.
  Transfer of Innovations Provided in Eurocodes
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2008 – 2010

  NOFX A/CZ0046/2/0013 – Marková, J.
  Hodnocení historických nemovitostí
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2009 – 2010

  SGS SGS10/228/OHK1/2T/31 – Huňka, P.
  Studium zkušebních a technologických vlivů na výslednou hodnotu modulu pružnosti moderního betonu
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2010

  SGS SGS10/227/OHK1/2T/31 – Kostelecká, M.
  Studium degradace vláknocementových desek s různými typy nekovových vláken
  Oddělení stavebních materiálů, Kloknerův ústav, 2010

  SGS SGS10/229/OHK1/2T/31 – Zatřepálek, M.
  Rozvoj systému dlouhodobého monitorování betonových konstrukcí s vyuzitím optovlákenných senzorů
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2010

  Ukončené projekty 2009

  GAČR 103/07/0107 – Dohnálek, J.
  Využití alkalicky aktivovaných odpadních surovin jako pojiv malt a betonů
  Oddělení stavebních materiálů, Kloknerův ústav, 2007 – 2009

  GAČR 103/07/1082 – Bouška, P.
  Vlhkostní roztažnost pórovitého keramického materiálu
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2007 – 2009

  GAČR 103/07/1275 – Klečka, T.
  Plastické chování vláknobetonových konstrukcí vyztužených tradiční betonářskou výztuží
  Sekretariát ředitele KÚ, Kloknerův ústav, 2007 – 2009

  FI-IM3/052 – Kolísko, J.
  Inovace výroby bezazbestových desek pojených hydrosilikátovou matricí a vyztužených organickými vlákny
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2006 – 2009

  FT-TA3/144 – Bouška, P.
  Mikrotechnologie pro ekonomická a ekologická řešení vedoucí ke snížení cen surovin pro výrobky na bázi cementu
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2006 – 2009

  1F82C/072/910 – Marková, J.
  Rozvoj metod hodnocení spolehlivosti existujících mostů pozemních komunikací
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2008 – 2009

  1F82C/037/910 – Král, J.
  Experimentální sledování odezvy mostů na zatížení těžkou nákladní dopravou a teplotou
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2008 – 2009

  FRV 1846/2009 – Klečka, T.
  Rozvoj přístrojové techniky v oblasti instrumentální chemické analýzy stavebních materiálů
  Sekretariát ředitele KÚ, Kloknerův ústav, 2009

  RPM – Studničková, M.
  Podpora talentovaných studentů a absolventů doktorského studia v KÚ
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2009

  RPM – Kolísko, J.
  Modernizace laboratoří
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2009

  RPM – Kolísko, J.
  Modernizace laboratoří
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2009

  Ukončené projekty 2008

  GAČR 103/06/0685 – Klečka, T.
  Lehké konstrukční vláknobetony prosté a vyztužené
  Sekretariát ředitele KÚ, Kloknerův ústav, 2006 – 2008

  GAČR 103/07/0107 – Dohnálek, J.
  Využití alkalicky aktivovaných odpadních surovin jako pojiv malt a betonů
  Oddělení stavebních materiálů, Kloknerův ústav, 2007 – 2009

  GAČR 103/07/1082 – Bouška, P.
  Vlhkostní roztažnost pórovitého keramického materiálu
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2007 – 2009

  GAČR 103/06/1562 – Holický, M.
  Tvorba zásad pro ověřování trvanlivosti konstrukcí a materiálů
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2006 – 2008

  GAČR 103/06/1492 – Dobiáš, D.
  Chování betonu při působení agresivních složek kapalných prostředí
  Oddělení stavebních materiálů, Kloknerův ústav, 2006 – 2008

  GAČR 103/06/1521 – Marková, J.
  Spolehlivost a hodnocení rizik konstrukcí v extrémních podmínkách
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2006 – 2008

  GAČR 103/06/1522 – Král, J.
  Zatížení budov větrem a posouzení větrné pohody v jejich blízkém okolí
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2006 – 2008

  GP103/06/P237 – Sýkora, M.
  Pravděpodobnostní rozbor časově závislé spolehlivosti konstrukcí
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2006 – 2008

  GP103/06/P456 – Balík, L.
  Studium vlivu podmínek na účinnost elektroosmotických metod při dodatečném vysušování zdiva
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2006 – 2008

  1H-PK/26 – Holický, M.
  Optimalizace spolehlivosti staveb a kalibrace norem EU
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2004 – 2008

  EUFX CZ.04.3.07/3.2.01.3/3323 – Makovička, D.
  Celoživotní vzdělávání v oblasti protivýbuchové ochrany staveb
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2006 – 2008

  CTU CTU08054131 – Huňka, P.
  Studium vlivu tvaru a velikosti zkušebního tělesa na výsledek zkoušky statického modulu pružnosti betonu v tlaku
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2008

  CTU CTU08053131 – Kostelecká, M.
  Vývoj a rozpracování 3D optické metody pro stanovení charakteru pórového systému silikátových materiálů
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2008

  RPM RP-14010 – Král, J.
  Optovláknový měřící systém pro stavebnictví
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2008

  RPM RP-13300 – Studničková, M.
  Činnost pracovníků KÚ v mezinárodních organizacích
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2008

  RPM RP-14620 – Klečka, T.
  Rozvoj přístrojového vybavení experimentálních pracovišť FSv a KÚ
  Sekretariát ředitele KÚ, Kloknerův ústav, 2008

  Ukončené projekty 2007

  GAČR 103/06/1382 – Bouška, P.
  Mikrohlediska únavových poruch v ocelích různých pevností
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2007

  GAČR 103/05/0334 – Vacek, J.
  Mechanizmus porušování křehkých hornin v kritických hloubkách
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2005 – 2007

  GAČR 106/05/2519 – Modrý, S.
  Eluace silikátových kompozitů při působení kapalného neproudícího i proudícího média
  Oddělení stavebních materiálů, Kloknerův ústav, 2005 – 2007

  GAČR 103/05/2133 – Novotný, B.
  Optimalizace vlivu podkladního systému vozovek na jejich provozní výkonnost
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2005 – 2007

  GAČR 103/05/0679 – Vacek, J.
  Modelování a zpětná analýza dopravních staveb
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2005 – 2007

  GAČR 103/05/2687 – Klečka, T.
  Speciální kompozitní materiály extrémních užitných vlastností na bázi reaktivních práškových složek
  Sekretariát ředitele KÚ, Kloknerův ústav, 2005 – 2007

  1F55A/072/120 – Bouška, P.
  Komplexní metodika měření a dlouhodobého sledování trhlin v betonu
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2005 – 2007

  1F55B/120/120 – Černý, M.
  Předpínání betonových mostů vláknovými kompozity
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2005 – 2007

  FT-TA/018 – Modrý, S.
  Ochrana základů stavebních konstrukcí proti biokorozi
  Oddělení stavebních materiálů, Kloknerův ústav, 2005 – 2007

  EUFX CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 – Sýkora, M.
  Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2006 – 2007

  CTU CTU07095131 – Petrů, V.
  Využití alkalicky aktivovaných odpadních surovin pro přípravu umělého kameniva
  Oddělení stavebních materiálů, Kloknerův ústav, 2007

  CTU CTU07096131 – Mejdr, T.
  Elektroosmotický transport ve stavebních materiálech – vliv pH
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2007

  CTU CTU07161131 – Tůma, P.
  Zkušebnictví a jakost ve stavebnictví 2007
  Oddělení stavebních materiálů, Kloknerův ústav, 2007

  RPM – Studničková, M.
  Program celoživotního vzdělávání se zaměřením na perspektivní technické obory
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2007

  RPM – Studničková, M.
  Získání certifikátu Evropské komise ECTS a DS Label včetně přípravy automatické aktualizace databází akreditovaných předmětů na webových stránkách vysoké školy
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2007

  RPM – Kolísko, J.
  Habilitační příprava akad. pracovníků a příprava k zahájení řízení ke jmenování profesorem
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2007

  Ukončené projekty 2006

  GAČR 103/06/1382 – Bouška, P.
  Mikrohlediska únavových poruch v ocelích různých pevností
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2006

  GAČR 103/04/1321 – Bouška, P.
  Konstitutivní modely pro zdivo
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2004 – 2006

  GAČR 103/04/0668 – Kolář, K.
  Vztah mikrostruktury a predikce dlouhodobých změn stability vysokohodnotných kompozitních materiálů definovaných vlastností

  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2004 – 2006

  GAČR 103/05/2020 – Tůma, P.
  Řízení expanze cementem pojených materiálů s vysokou mrazuvzdorností
  Oddělení stavebních materiálů, Kloknerův ústav, 2005 – 2006

  LA 164 – Holický, M.
  Pravděpodobnostní hodnocení spolehlivosti konstrukcí a rizik stavebních systémů
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2002 – 2006

  1F45D/077/120 – Král, J.
  Odezva mostů na zatížení teplotou a dopravou
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2004 – 2006

  1F55F/015/120 – Dohnálek, J.
  Stanovení převodního vztahu pro parametry odolnosti stanovené zkouškami mrazuvzdornosti betonu a zkouškami odolnosti betonu vůči působení mrazu
  Oddělení stavebních materiálů, Kloknerův ústav, 2005 – 2006

  FI-IM/052 – Modrý, S.
  Stavební hmoty a výrobky odolné proti mikroorganismům
  Oddělení stavebních materiálů, Kloknerův ústav, 2005 – 2006

  FRV – Studničková, M.
  Zatížení stavebních konstrukcí v programu celoživotního vzdělávání
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2005 – 2006

  FRV – Holický, M.
  Zásady navrhování konstrukcí podle nových evropských předpisů
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2005 – 2006

  FRV 788 – Holický, M.
  Podklady pro zavedení nového předmětu Hodnocení rizik technických systémů
  Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav, 2006

  CTU CTU0612631 – Dubský, N.
  Optimalizace návrhu složení pohledového betonu s ohledem na jeho optické a vizuální vlastnosti
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2006

  CTU CTU0612831 – Novotný, T.
  Komplexní metodika měření a dlouhodobého sledování trhlin v betonových konstrukcích
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2006

  CTU CTU0612731 – Ibehejová, M.
  Srovnání metod stanovujících otevřenou pórovitost hydofobizovaných malt
  Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, 2006

  RPM 62700 – Studničková, M.
  Příprava a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label a DS Label
  Oddělení mechaniky, Kloknerův ústav, 2006