• Čeština
  • English
  • Výzkumná a pedagogická činnost

    V rámci ústavu se řeší řada grantových projektů. Detaily o této činnosti jsou v sekci Věda a výzkum

    Ústav nabízí možnost doktorského studia ve dvou oborech (Teorie konstrukcí a Nauka o nekovových materiálech), je součástí programu celoživotního vzdělávání a vede výuku několika předmětů na FA ČVUT. Podrobnosti o pedagogické činnosti jsou v sekci Pedagogická činnost