Studijní předměty – obor Nauka o nekovových materiálech

Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického v Praze nabízí uchazečům a uchazečkám o studium akreditovaný studijní program Stavební inženýrství, v jehož rámci se až do konce roku 2024 studují obory Teorie konstrukcí a Nauka o nekovových materiálech.

Studijní program –
Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví

Studijní program –
Stavební inženýrství
obor Teorie konstrukcí

Studijní program –
Stavební inženýrství
obor Nauka o nekovových materiálech – nepřijímá se

Studijní obor má platnou akreditaci do 31.12.2024, tudíž do tohoto oboru již nelze přijímat nové studenty.

Studijní předměty

Student doktorského studijního programu absolvuje studijní blok složený ze souboru povinných odborných předmětů podle seznamu předmětů studijního oboru Teorie konstrukcí a z jazykové přípravy, které se zakončí zkouškou. Po dohodě se školitelem může absolvovat další volitelné předměty.

Jazyková příprava je dokumentována zkouškou nejméně z jednoho světového jazyka (zpravidla angličtiny), kterou doktorand musí absolvovat před složením SDZ.

Kód předmětuNázev předmětuHodin týdně
104 ANGAngličtina2+0
104 FRAFrancouština2+0
104 NEMNěmčina2+0
104 RUSRuština2+0
104 SPAŠpanělština2+0

I. ročník – povinně volitelné předměty PI (minimální počet předmětů – 4)

Kód předmětuNázev předmětuGarantHodin týdně
31260 CEFChemické a fyzikálně chemické rozbory stavebních hmotdoc. Ing. T. Klečka, CSc.2+0
31260 TEBTechnologie betonuprof. Ing. J. Kolísko, Ph.D.2+0
31260 EOKExperimentální ověřování stavebních konstrukcídoc. Ing. P. Bouška, CSc.2+0
31240 MAIMateriálové inženýrstvídoc. Ing. K. Kolář, CSc.2+0
31210 AMNAplikovaná matematika a numerické metodydoc. Ing. J. Marková, Ph.D.2+0
31210 MS2Matematická statistika IIng. M. Sýkora, Ph.D.2+0

II. ročník – povinně volitelné předměty (minimální počet předmětů – 2)

Kód předmětuNázev předmětuGarantHodin týdně
31260 CECChemie cementůdoc. Ing. T. Klečka, CSc.2+0
31260 TRBTrvanlivost betonu a železobetonudoc. Ing. K. Kolář, CSc.2+0
31260 MZBMetody zkoušení betonuprof. Ing. J. Kolísko, Ph.D.2+0
31260 DBZDiagnostika betonových a zděných konstrukcíIng. I. Šimůnek, CSc.2+0
31210 MS2Matematická statistika IIIng. M. Sýkora, Ph.D.2+0
31250 SANStatická analýzadoc. Ing. J. Marková, Ph.D.2+0

Další předměty, které je možné si zapsat po dohodě s garantem příslušného předmětu (podle zájmu).

Kód předmětuNázev předmětuGarantHodin týdně
31260 CESChemie silikátůIng. D. Dobiáš, Ph.D.2+0
31260 TSBTechnologie speciálních betonůdoc. Ing. T. Klečka, CSc.2+0
31260 MZKMetody zkoušení stavebních hmot a konstrukcídoc. Ing. T. Klečka, CSc.2+0
31260 TESTeorie spolehlivosti konstrukcídoc. Ing. J. Marková, Ph.D.2+0
31250 DANDynamická analýzaIng. P. Tej, Ph.D.2+0
31260 SBKSpeciální betonové a zděné konstrukcedoc. Ing. P. Bouška, CSc.2+0
31260 SMZSanační metodyIng. L. Balík, Ph.D.2+0
31240 RBKRekonstrukce betonových a zděných stavebprof. Ing. J. Kolísko, Ph.D.2+0
31240 VHBVysokohodnotný betondoc. Ing. T. Klečka, CSc.2+0
31260 TVKTechnologie a vlastnosti keramikyIng. M. Vokáč, Ph.D.2+0
31260 OMSOptovláknové měřicí systémy pro monitorování betonových konstrukcí Ing. M. Vokáč, Ph.D.2+0
31250 EXIExperimentální analýza konstrukcí IIng. J. Král, CSc.2+0
31250 EXIIExperimentální analýza konstrukcí IIIng. J. Král, CSc.2+0
31260 MTRMateriály a technologie pro rekonstrukcedoc. Ing. K. Kolář, CSc.2+0

III. ročník

Kód předmětuNázev předmětuGarantHodin týdně
31260 DSIDoktorský seminář Iprof. Ing. J. Kolísko, Ph.D.0+6

VI. ročník

Kód předmětuNázev předmětuGarantHodin týdně
31260 DSIIDoktorský seminář II.prof. Ing. J. Kolísko, Ph.D.0+6

Další povinnosti

  • Student doktorského studijního programu má za povinnost osvojit si na základě požadavku školitele a tématu své disertační práce, provádění experimentálních zkoušek a jejich vyhodnocování
  • pravidelně a aktivně prezentovat výsledky své tvůrčí práce na odborných a vědeckých konferencí studentů doktorských studijních programů
  • společně se školitelem prezentovat dosažené výsledky na odborných a vědeckých tuzemských a zahraničních konferencích a v odborných a vědeckých časopisech
  • aktivně se zapojit do činností spojených s navrhováním a získáváním projektů, ať již vlastních doktorských (IGA ČVUT), nebo jako spoluřešitel projektů ve spolupráci se školitelem, z jiných zdrojů (MŠMT, GA ČR, GA AV ČR, MPO ČR atd.) nebo projektů podporovaných EU
  • prohlubovat své jazykové znalosti a podle možnosti uskutečnit studijní zahraniční pobyt na partnerské zahraniční univerzitě nebo vědeckém ústavu
  • zpracovat písemnou studii k dizertační práci v rámci státní doktorské zkoušky

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Požadavkem státní doktorské zkoušky je ověření šíře a kvality znalostí doktoranda, jeho způsobilost osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat ve vztahu ke zvolenému oboru doktorského studijního programu a tématu disertační práce. Ke státní doktorské zkoušce předloží doktorand písemnou studii k tématu dizertační práce, vede odbornou rozpravu o problematice disertační práce a dokáže své odborné znalosti.