Spolupráce

Kloknerův ústav jakožto samostatný výzkumný ústav ČVUT navazuje spolupráce se společnostmi jak v ČR, tak v zahraničí. Základní náplní těchto spoluprací je kvalitativní i kvantitativní výzkum spolehlivosti konstrukcí, monitorování chování staveb a s tím související zpracování znaleckých posudků o bezpečnosti materiálů a konstrukcí.

Stavební průzkumy a diagnostika konstrukcí

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

2012

STADION VIKTORIE PLZEŇ VE ŠTRUNCOVÝCH SADECH

  • Realizace: 2012
  • Objednatel: PPAA, s.r.o.
V souvislosti s rekonstrukcí fotbalového stadionu ve Štruncových sadech v Plzni byla provedena diagnostika železobetonových konstrukcí hlavní tribuny. Předmětem diagnostiky bylo zejména zjistit rozměry, pevnost betonu a způsob vyztužení konstrukčních prvků, včetně návrhových charakteristik a korozního stavu výztuže.

STŘELNICE V LIBERCI

  • Realizace: 2012
  • Objednatel: Studio Anarchitekt, s.r.o.
Cílem stavebně technického průzkumu střelnice, postavené v empírovém stylu a zapsané v Seznamu kulturních památek, bylo zjistit pevnost a vlhkostní stav zdiva, konstrukční řešení novodobých vestaveb a posouzení stavu dřevěných stropů a krovu. Dále byly práce soustředěny na základové konstrukce a základové poměry a v neposlední řadě i na zmapování podzemních chodeb v oblasti střelnice.

BENEDIKTINSKÝ KLÁŠTER V BROUMOVĚ, OBJEKTY V ZAHRADĚ

  • Realizace: 2012
  • Objednatel: ADR, s.r.o.
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektů v zahradě benediktinského kláštera v Broumově byl proveden stavebně technický průzkum vodárenské věže, kuželníku, centrálního domku a domku správce, kůlny a částí obvodových zdí kolem zahrady. Průzkumné práce byly zaměřeny na zjištění pevnosti a vlhkostního stavu zdiva, stavu střešních krytin některých objektů a základových poměrů obvodové zdi. Dále byl proveden geotechnický průzkum pro posouzení stávajících zemin v souvislosti s plánovanou výstavbou komunikací v zahradě.