• Čeština
 • English
 • Státní doktorská zkouška

  04.03.2022

  od 10:00
  Ing. Jan Mlčoch
  téma: „Maintenance Optimization of Large Reinforced Concrete Structures Affected by Carbonation-Induced Corrosion“
  školitel: doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

  od 11:00
  Ing. Klára Kotassková
  téma: „Pravděpodobnostní přístup k hodnocení technického stavu zařízení“ se zaměřením na parovody.
  školitel: doc. Ing. Jana Marková, Ph.D

  Obhajoby disertačních prací

  Ing. Michal Kalinský 18.03.2022