Laboratoř technologie betonu

Specializovaná laboratoř technologie betonu Kloknerova ústavu se zabývá kontrolou a hodnocením betonu a betonových konstrukcí staveb. Výrobky musí být zkontrolovány precizně, aby se při respektování hospodárnosti daly použít při stavbě bezpečně a bez rizika. Beton musí mít takové vlastnosti, aby stavby splňovaly dané požadavky.

Základní požadavky na beton ve stavebnictví

Betonové zdivo podléhá změnám v průběhu času. Laboranti a výzkumníci musí dávat bedlivý pozor, aby konstrukce z betonu byly:

  1. Mechanicky pevné a stabilní – Aby zatížení, která na stavbu budou pravděpodobně působit v průběhu užívání, neměla za následek zřícení celé budovy nebo její části.
  2. Bezpečné z hlediska požární bezpečnosti – Aby byla zachována stabilita konstrukce v případě požáru, případně aby se oheň nerozšířil na sousední budovy.
  3. Bezpečné na užívání – Stavba musí být postavena tak, aby při jejím užívání nebo provozu nevzniklo nepřijatelné nebezpečí úrazu.

Laboratoř technologie beotnu Kloknerova ústavu je vybavena moderním přístrojovým vybavením, klimakomorou pro zkoušky mrazuvzdorností i klimakomorou pro zkoušky karbonatace betonu. Laboratoř je také plně kompetentní pro zkoušky vodotěsnosti. Diagnostika ztvrdlého betonu se provádí v mechanické zkušebně.