Pro zájemce

Uchazeči a uchazečky o studium na Kloknerově ústavu ČVUT mají totožná práva a povinnosti jako studující na jiných vysokých školách vědecko-technického zaměření. Předpokladem přijetí do studijního programu Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví je ukončený magisterský stupeň buď z příslušných fakult ČVUT nebo z jiných vysokých škol, a prokazatelná znalost anglického jazyka.

Předpoklady přijetí do doktorského studia na Kloknerově ústavu

Všichni uchazeči a uchazečky musí splnit podmínky přijetí do Ph.D. studia. Před podáním přihlášky je doporučené prostudovat si podmínky přijetí. Nejzásadnější podmínky pro úplnost uvádíme v následujícím výčtu.

Nejdůležitější podmínkou přijetí je mít ukončené magisterské studium. Přihlásit se mohou jak absolventi z ČVUT fakult, tak i lidé z jiných vysokých škol v zemi.

Dále byste si měli dát pozor na následující skutečnosti:

  • Jestliže jste předchozí vzdělání absolvovali mimo území České republiky nebo Slovenska, musíte společně s přihláškou ke studiu odevzdat i tzv. nostrifikaci diplomu.
  • Před přijetím na doktorát prokazujete odpovídající znalost anglického jazyka nutnou pro hladký průběh studia, a to nejčastěji formou jazykové zkoušky.

Rozhodnutí o udělení akreditace studijního programu
dokument ke stažení (212 kB)

Jak probíhá přijímací řízení do doktorského studia?

Stáhněte si přihlášku

Přihláška k přijetí – Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví

Stáhněte si podmínky příjímacího řízení

Podmínky příjímacího řízení do doktorského studia

Podejte si přihlášku

Jakmile se ujistíte, že studium na Kloknerově ústavu je pro vás to pravé, podáte si přihlášku ke studiu, a to buď online formou na adrese www.prihlaska.cvut.cz, nebo osobně na sekretariátu Kloknerova ústavu.

Zaplaťte poplatek

Poplatek za přihlášení činí 850 Kč a nejlepší je zaplatit jej kartou při vyplňování elektronické přihlášky. Ostatní způsoby, např. převod z bankovního účtu, trvají déle.

Číslo účtu: 19-5504300237/0100 (Komerční banka)

Přiložte potřebnou dokumentaci

K přihlášce nezapomeňte přiložit příslušné dokumenty:

  • životopis
  • kopii dokladů o vzdělání (úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu)
  • seznam publikací
  • doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení

Dostavte se k přijímacímu pohovoru

Součástí přijímacího řízení do Ph.D. studia na Kloknerově ústavu je ústní pohovor. Ten prověří vaši schopnost uhájit si argumenty, motivaci ke studiu a studijní preference. Ve zhruba 30minutovém rozhovoru s komisí rozeberete své představy, plány do budoucna i plánované vypracování disertační práce.

O času a místě konání přijímacího pohovoru budete informováni elektronicky.

O průběhu doktorského studia na Kloknerově ústavu se dozvíte zde.