Spolupráce

Kloknerův ústav jakožto samostatný výzkumný ústav ČVUT navazuje spolupráce se společnostmi jak v ČR, tak v zahraničí. Základní náplní těchto spoluprací je kvalitativní i kvantitativní výzkum spolehlivosti konstrukcí, monitorování chování staveb a s tím související zpracování znaleckých posudků o bezpečnosti materiálů a konstrukcí.

Stavební průzkumy a diagnostika konstrukcí

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

S kým Kloknerův ústav nejčastěji spolupracuje?

Nesmírně si vážíme každé týmové práce, a to na našem území i v zahraničí. Možnost navazovat lukrativní spolupráce bereme jako příležitost neustále se zdokonalovat, dozvědět se o nejmodernějších zkušebních postupech a metodách, a na oplátku přispět vlastními pozorováními.

Kloknerův ústav ČVUT nejčastěji spolupracuje s:

  • vědecko-technickými univerzitami
  • průmyslovými firmami
  • státní správou
  • soukromými zadavateli