O ústavu

Kloknerův ústav vstoupil do historie jako první výzkumný ústav v rámci Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze a zařadil se mezi čtyři nejstarší samostatná vědecká pracoviště tohoto typu v Evropě. Dnes se jedná o soběstačnou instituci spojující vědeckou a výzkumnou činnost, která je úzce svázána s činností vzdělávací. Ve většině z nich má KÚ výlučné a nezastupitelné postavení nejen v rámci ČVUT v Praze, ale celé České republiky.

Náplň činností Kloknerova ústavu v Praze

Kromě vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti vyvíjí ústav i odborné spolupráce na úrovni řešení technických problémů s průmyslem i se státní správou. V ústavu se rozvíjejí také aktivity národní a mezinárodní standardizace.

Aktivity se týkají pěti oblastí: 

  1. vědecko-výzkumná a vývojová činnost,
  2. pedagogická činnost,
  3. znalecká, expertní a konzultační činnost pro průmysl a státní správu,
  4. činnost akreditované zkušební laboratoře,
  5. národní a mezinárodní standardizace.