Úřední deska – Aktuality

Úřední deska Kloknerova ústavu má podobu veřejně přístupné elektronické plochy, na které coby vysoká škola zveřejňuje své právní předpisy, formuláře a především vyhlášky týkající se obhajob disertačních prací nebo voleb do Akademického senátu ČVUT.

Aktuality

Formuláře, předpisy, vyhlášky

Kariéra / Volná místa

Aktuality

30.11.2023

Státní doktorské zkoušky
10:00 – Ing. Jiří Žalský
11:00 – Ing. Kateřina Sladká

Rozprava ke studii disertační práce
13:15 – Mgr. Adam Zabloudil