Spolupráce s průmyslem

Kloknerův ústav ČVUT kombinuje nejen výzkumnou a pedagogickou činnost, ale zabývá se i spoluprací napříč obory. Vedle týmových projektů s dalšími univerzitami nebo soukromými zadavateli vyvíjí značnou aktivitu v tuzemské i zahraniční spolupráci s průmyslovými firmami. Propojování znalostí a zkušebních postupů umožňuje bedlivě kontrolovat spolehlivost stavebních konstrukcí.

Spolupráce s českým průmyslem

Tuzemské průmyslové společnosti spolupracují s Kloknerovým ústavem v rámci těchto aktivit: a) diagnostika a hodnocení stavu konstrukcí, b) materiálové zkoušky a výzkum, c) diagnostika a hodnocení stavu mostů, d) hodnocení a zkoušení konstrukcí v laboratoři.

Mezi nejvýznamnější tuzemské partnery KÚ patří:

Investoři:

 • Ředitelství silnic a dálnic s. p.
 • ČEZ
 • Správa železnic, s.p.
 • Krajská správa a údržba silnic
 • Vodní díla

Projektanti:

 • Pontex, spol. s r. o
 • NĚMEC POLÁK, spol. s r.o
 • Valbek, spol. s r.o.
 • SUDOP PRAHA a.s.
 • METROPROJEKT Praha a.s.
 • AED project, a.s.
 • TBD a.s.
 • MDS projekt s.r.o.

Stavební firmy, vyrobci materiálů:

 • VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.
 • Metrostav a.s.
 • EUROVIA CZ a.s.
 • FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 • COLAS CZ, a.s.
 • STRABAG a.s.
 • TBG METROSTAV s.r.o.
 • STACHEMA CZ s.r.o.
 • BETOTECH, s.r.o.

 

Státní správa a soudy v oblasti znalecké činnosti v rámci celé ČR

Mezinárodní spolupráce s průmyslem

Průmyslové společnosti ze zahraničí (nejčastěji Francie, Finsko nebo Švýcarsko) spolupracují s Kloknerovým ústavem v rámci těchto aktivit: a) materiálové zkoušky a výzkum, b) hodnocení a zkoušení konstrukcí v laboratoři, c) diagnostika a hodnocení stavu konstrukcí.

Mezi nejvýznamnější zahraniční partnery KÚ patří:

 • Saint-Gobain
 • Heidelberg Materials
 • Weber

Chcete navázat spolupráci s KÚ?

Kontaktujte ředitele Kloknerova ústavu, prof. Ing. Jiřího Kolíska, Ph.D., a to na e-mailové adrese jiri.kolisko@cvut.cz.