Doktorské studium

Uchazeči a uchazečky o studium na Kloknerově ústavu ČVUT mají totožná práva a povinnosti jako studující na jiných vysokých školách vědecko-technického zaměření. Předpokladem přijetí do studijního programu Stavební inženýrství je ukončený magisterský stupeň buď z příslušných fakult ČVUT nebo z jiných vysokých škol, a prokazatelná znalost anglického jazyka.

Akreditovaná zkušební laboratoř

Laboratoř č. 1061 je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Předmětem akreditace je zkoušení mechanicko-fyzikálních a reologických vlastností stavebních materiálů, statické a dynamické zkoušky stavebních konstrukcí, součástí a prvků včetně vyšetřování dynamických účinků na konstrukce v rozsahu uvedeném v Příloze k osvědčení o akreditaci

Novinky z univerzity

Přečtěte si o aktivitách na Kloknerově ústavu – projekty, na jejichž vypracování jsme se podíleli, úspěchy, jichž jsme dosáhli a události, kterých jsme se zúčastnili. Porce novinek zaznamenávající život na Kloknerově ústavu, který má v rámci Českého vysokého učení technického nezastupitelné postavení.

Seminář JCSS 2024

Seminář JCSS 2024

Seminář JCSS “Bezpečnost konstrukcí – dosavadní pokrok a budoucí výzvy”22.-23. května 2024Bezpečnost konstrukcí je ovlivněna mnoha nejistotami...

01. Věda a výzkum na univerzitě

Vědecké bádání a výzkumné aktivity tvoří většinu činností na půdě Kloknerova ústavu ČVUT. Seznamte se s zásadními vědeckými projekty, jejichž zázemím jsou soběstačné zkušební laboratoře a kvalifikovaný personál, na jehož expertízu se můžeme spolehnout i v rámci mezinárodní spolupráce.

02. Doktorské studium

Vědecko-výzkumné aktivity na Kloknerově ústavu jsou úzce spjaté s pedagogickou činností. V doktorském studiu připravujeme experty na stavební inženýrství, materiálové vědy a stabilitu konstrukcí. Absolventi nacházejí uplatnění buď přímo na půdě ústavu nebo ve státní správě a u soukromých zadavatelů.

03. Akreditovaná zkušební laboratoř

Seznamte se s královnou KÚ zkušeben. V prostorech této laboratoře se zkouší mechanicko-fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, což zaručuje spolehlivost konstrukcí, jako jsou mosty, betonové výztuže nebo obytné stavby. S činností AZL se hojně setkáte i coby doktorandi v rámci své praxe.

04. Další spolupráce s univerzitou

Kloknerův ústav spolupracuje s celou řadou špičkových institucí, od stavebních firem po technicky zaměřené vysoké školy. Tuzemské i zahraniční spolupráce s průmyslem znamenají pro KÚ možnost podílet se na vedení důležitých stavebních projektů, tvorbu expertních znaleckých posudků i zpracování nových norem.

Příběhy našich studentů

Spokojenost našich studentů není jen teorie

Doktorské studium mi umožnilo samostatně pracovat na vlastním výzkumu: od zvolení tématu disertační práce, přes návrh a realizaci experimentů, až po publikování a prezentaci výsledků. Veškeré tyto klíčové body jsou intenzivně konzultovány s odborníky z oboru. Po studiu plánuji setrvat na akademické půdě a dál se věnovat vědeckému bádání. Rovněž bych chtěl ověřit, do jaké míry je možné transferovat získané poznatky do průmyslové praxe.

C

Mgr. Adam Zabloudil

student

Původně jsem si po dostudování magisterského studia představoval, že se už konečně budu zabývat jen praxí. Po dvou letech na Kloknerově ústavu ale mohu říct, že možnosti studia a rozsah práce, kterou se zde zabývám a projekty, kterých se díky tomu můžu účastnit dalece přesahují to, co jsem si sliboval od praxe. Výborný kolektiv a aktivní propojení s ostatními univerzitami a firmami jsou pak každodenní skutečností.

C

Ing. arch. Oto Melter

Student

Kloknerův ústav mi umožnil spojení výzkumu s praxí pod vedením vysoce kvalifikovaných odborníků a s jejich pomocí se podílet na zajímavých projektech. Od doktorského studia si představuji, že mi do budoucna přinese hlubší pochopení problematiky oboru a dá dostatečně erudovaný nadhled při návrhu stavebních konstrukcí v projekci.

C

Ing. Simona Potůčková

studentka

100 let Kloknerova ústavu

Založen v roce 1921, už přes sto let plní Kloknerův ústav úlohu samostatného pracoviště Českého vysokého učení technického. Na největší milníky, úspěchy a vize do dalších sta let se podívejte ve videu. Pokud vás sestřih zaujme, navštivte náš YouTube kanál, kde je toho o naší práci, vědě a výzkumu ke zhlédnutí mnohem více.

ČVUT je na Youtube

Další skvělá videa o naší práci, vědě a výzkumu