Akreditované zkušební postupy

Akreditovaná zkušební laboratoř Kloknerova ústavu provádí zkoušky dle konkrétní normy buď na dodaných vzorcích nebo na vzorcích odebraných přímo ze stavby. Během zatěžovacích zkoušek je Akreditovaná laboratoř schopna průběžně zaznamenávat průběh pohybů, deformací, napětí, posunů a dalších změn zkoušených prvků, které se mění vlivem zatěžování.

Zkušební­ postupy

Aktuální seznam zkušebních postupů prováděných v rámci pevného i flexibilního rozsahu akreditace se řídí podle platných norem a týká se zejména těchto parametrů:

 

 • Objemová hmotnost stavebního materiálu (např. betonu, malty a cihel)
 • Stanovení rozměrů betonových prvků
 • Stanovení pevnosti v tlaku
 • Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles
 • Zkoušení tahem (např. betonových svarů nebo kovových materiálů)
 • Stanovení pevnosti cementu a malty
 • Zkoušení elektrických izolátorů, vodičů a prvků venkovních vedení
 • Zkoušky zdiva
 • Zkoušky mrazuvzdornosti
 • Zkoušky zemin a kameniva
 • Statické zkoušky stavebních konstrukcí
 • Stanovení vlhkosti zdiva

Detailní popis akreditovaných zkušebních postupů
Česká verze: PDF (236 kB)
Anglická verze: PDF (236 kB)