Vedení laboratoře

Kontakty na vedoucí a pracovníky Akreditované zkušební laboratoře Kloknerova ústavu přehledně na jednom místě. V případě jakéhokoliv dotazu se obracejte na vedoucího Zkušební laboratoře, Ing. Martina Holečka, případně jeho kolegy.

Kontaktní údaje pracovníků Akreditované zkušební laboratoře

Vedoucí AZL

Ing. Martin Holeček

Vedoucí AZL
tel.: +420 224 353 514
e-mail:  martin.holecek@cvut.cz

Zástupce vedoucího

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

Odborný zástupce vedoucího

doc. Ing. Petr Bouška, CSc.

Odborný zástupce vedoucího

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

Manažer kvality

Ing. Kateřina Hládková

Zástupce manažera kvality

Ing. Jan Kolář

Hlavní metrolog

Ing. Kateřina Hládková

Zástupce metrologa

Ing. Petr Bílek