Akreditovaná zkušební laboratoř

Laboratoř č. 1061 je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Předmětem akreditace je zkoušení mechanicko-fyzikálních a reologických vlastností stavebních materiálů, statické a dynamické zkoušky stavebních konstrukcí, součástí a prvků včetně vyšetřování dynamických účinků na konstrukce v rozsahu uvedeném v Příloze k osvědčení o akreditaci

Průřez aktivitami akreditované zkušební laboratoře

Z činnosti laboratoře jmenujme např. 

  • zkoušení betonu a maltových směsí (pevnost v tlaku, tahu, ohybu, modul pružnosti, mrazuvzdornost, obsah vzduchu ve směsi, zpracovatelnost či objemové změny),
  • zkoušky čerstvého betonu,
  • zkoušky kovů, ocelí a betonářské výztuže,
  • vyšetřování jakosti lanových prvků a předpínacích výztuží,
  • zkoušky svařované betonářské výztuže,
  • statické zatěžovací zkoušky mostů,
  • dynamické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí a hodnocení účinků vibrací strojů na konstrukce a na člověka,
  • zkoušky elektrických izolátorů v tahu, tlaku, ohybu a kroucení,
  • hodnocení jakosti stavebních hmot a prvků na základě laboratorních zkoušek (beton, vláknobetony, pórobetony, malta, kámen, dřevo, stavební sklo, zdicí prvky, zděná tělesa, izolační fólie či nátěry).
Osvědčení o akreditaci laboratoře
Česká verze: PDF (236 kB)
Anglická verze: PDF (236 kB)

Vedoucí oddělení

Ing. Martin Holeček