Geotechnická laboratoř

Geotechnické laboratoři Kloknerova ústavu se říká také laboratoř mechaniky zemin. Je vybavena přístrojovou technikou k provádění zkoušek spolehlivosti zemin a kameniva v místech budoucích staveb, aby bylo možné bezpečně provést realizaci stavby a její obývání nebylo ničím ohroženo.

Čím se zabývá geotechnický průzkum?

GTP neboli geotechnický průzkum sbírá informace o geologických poměrech v oblastech, kde se plánují zahájit stavební práce. Provádí se v etapách a každá další etapa využívá poznatků a zjištění z té předcházející. Hlavním cílem průzkumu je potvrdit bezpečnost realizace stavby v dané lokalitě.

Cíle geotechnického průzkumu:

  • Zkouška spolehlivosti zemin a kameniva,
  • Hydrogeologický průzkum, tj. posouzení kvality podzemní vody,
  • Podklady pro návrh výstavby po posouzení stability terénu i okolních staveb.

Přístroje v geotechnické laboratoři Kloknerova ústavu provádí popisné (zrnitost, hustota pevných částic, objemová hmotnost) a technologické (Proctor Standard) zkoušky zemin, edometrické zkoušky a terénní zkoušky na stavbách.