Laboratoře a zkušebny

Kloknerův ústav disponuje osmi plně soběstačnými a vybavenými laboratořemi a zkušebnami, které slouží k naplnění vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti ústavu. Moderní přístrojové vybavení je intenzívně využíváno a aplikováno při řešení specializovaných problémů technické praxe.

Zaměření laboratoří a zkušeben

Kloknerův ústav spojuje výzkumnou, pedagogickou a expertní oblast, čemuž odpovídá i kvalita a záběr akreditovaných laboratoří a zkušeben. V repertoáru činností ústavu je např. měřit vlastnosti stavebních materiálů a spolehlivost konstrukcí, navrhovat sanace po vlhkostních průzkumech staveb nebo provádět terénní zkoušky na stavbách, což je plně v kompetenci výzkumníků a zaměstnanců laboratoří.

Vědecko-výzkumné zázemí Kloknerova ústavu se skládá z:

O působení jednotlivých laboratoří a zkušeben se dočtete na konkrétních stránkách věnovaných jejich zaměření a technickému vybavení.