Soubory ke stažení

Ke stažení nabízíme nejen základní a nejpoužívanější podoby znaku a loga KU, ale i slavnostní variantu. Pokud máte zájem použít znak nebo logo KU v rámci záštit akcí nebo v rámci komunikace s jednotlivými fakultami, konzultujte, prosím, vždy použití s PR oddělením.

​Metodika odběru vzorků pro laboratorní diagnostiku biodeteriogenů fasád kombinovanou metodou – stěrání – otírání – stěrání.

V rámci projektu TA 04010837, Vývoj nových materiálů a technologií pro údržbu a rekonstrukci budov s aplikovanými kontaktními tepelně-izolačními systémy obvodových plášťů (ETICS), byla vypracována metodika pro odběr vzorků pro laboratorní diagnostiku biodeteriogenů fasád kombinovanou metodou – stěrání – obrus – stěrání.

i

Koncovka souboru: .pdf

Soubor .pdf o velikosti 4,5 MB, obsahující Metodiku.

Aplikovaný výzkum ultravysokohodnotného betonu (UHPC) pro prefabrikované prvky staveb.

V rámci projektu TA01010269, Aplikovaný výzkum ultravysokohodnotného betonu (UHPC) pro prefabrikované prvky staveb, vznikly následující metodiky:

i

Koncovky souborů: .pdf

Soubor .7z o velikosti 5 MB, obsahující Metodiky 1, 2 a 3.

Přehled výskytu plísní na vnějších fasádách budov v jednotlivých okresech v České republice z let 2014 až 2017.

V rámci projektu TA 04010837, Vývoj nových materiálů a technologií pro údržbu a rekonstrukci budov s aplikovanými kontaktními tepelně-izolačními systémy obvodových plášťů (ETICS) byla vytvořena mapa s výskytem plísní v ČR.

i

Koncovka souboru: .pdf

Soubor .pdf o velikosti 1,24 MB, obsahující Mapu ČR výskytu plísní.

Výpočet maximální tloušťky tepelné izolace v případě přizateplení původního tepelného minerálního izolantu.

Software byl vytvořen pro informativní zjištění tloušťky tepelného izolantu dodatečného přizateplení ETICS. Zdrojový kód je napsán v jazyce Visual Basic.

i

Koncovky souborů: .exe

Soubor .7z o velikosti 22 kB, obsahující program Max tloušťka tepelné izolace při přizateplení.

SíranID

Software SíranID by vytvořen pro orientační stanovení obsahu síranů v povrchových vrstvách betonu. Tloušťky zkoumaných vrstev 0-15mm a 15-30mm. Přepočet obsahu síranů ve vzorku betonu na obsah k hmotnosti cementu je prováděn na základě znalosti objemové hmotnosti betonu a předpokládaného obsahu cementu. Zjištěný obsah síranů program porovná s obvyklým množstvím SO3 pro portlandské cementy, které je 0,5 – 3,5%. Zdrojový kód je napsán v jazyce FLASH s důrazem na rozšiřitelnost. Software SíranID lze provozovat v operačním systému Windows a Linux.

i

Koncovka souboru: .exe

Soubor .zip o velikosti 1,08 MB, obsahující program SiranID.

DusičID

Software DusičID by vytvořen pro orientační stanovení obsahu dusičnanů v povrchových vrstvách betonu. Tloušťky zkoumaných vrstev 0-15mm a 15-30mm. Přepočet obsahu dusičnanů ve vzorku betonu na obsah k hmotnosti cementu je prováděn na základě znalosti objemové hmotnosti betonu a předpokládaného obsahu cementu. Zdrojový kód je napsán v jazyce FLASH s důrazem na rozšiřitelnost. Software DusičID lze provozovat v operačním systému Windows a Linux.

i

Koncovky souborů: .exe

Soubor .zip o velikosti 1,07 MB, obsahující program DusicID.

Licence CTN a Centrum technické normalizace

Licence k užívání

i

Koncovka souboru: .pdf

Soubor .pdf o velikosti 96 kB, obsahující Licenci.

ChlorID

Software ChlorID by vytvořen pro orientační stanovení obsahu chloridových iontů v povrchových vrstvách betonu. Tloušťky zkoumaných vrstev 0-15mm a 15-30mm. Přepočet obsahu Cl- ve vzorku betonu na obsah k hmotnosti cementu je prováděn na základě znalosti objemové hmotnosti betonu a předpokládaného obsahu cementu. Zjištěný obsah Cl- iontů program vyhodnotí ve vztahu k požadavkům dle ČSN EN 206-1. Zdrojový kód je napsán v jazyce FLASH s důrazem na rozšiřitelnost. Software ChlorID lze provozovat v operačním systému Windows a Linux.

i

Koncovky souborů: .exe

Soubor .zip o velikosti 1,07 MB, obsahující program ChlorID.

Dokumenty MS Office

Stáhněte si šablony oficiálních dokumentů s logem Kloknerova ústavu ve formátu MS Office.

i

Koncovky souborů: .dotx

Soubor .zip o velikosti 4,7 Mb, obsahující všechny potřebné dokumenty, jako třeba šablona prezentace, šablona vizitky atd. Jsou obsaženy jak české, tak anglické verze dokumentů

Dokumenty Open Office

Stáhněte si šablony oficiálních dokumentů s logem Kloknerova ústavu ve formátu Open Office.

i

Koncovky souborů: .ott

Soubor .zip o velikosti 2,7 Mb, obsahující všechny potřebné dokumenty, jako šablona prezentace, šablona vizitky atd. jsou obsaženy jak české, tak anglické verze dokumentů

Loga

Stáhněte si šablony materiálů Kloknerova ústavu v standardních grafických formátech.

Koncovky souborů: .pdf, .svg, .png

Soubor .zip o velikosti 13,2 Mb, obsahující všechny potřebné grafické materiály. Jsou dostupné české i anglické verze.

Brožura

Stáhněte si brožuru Kloknerova ústavu v PDF.

Koncovky souborů: .pdf

Soubor .pdf o velikosti 8,25 Mb.

Kniha 100 let Kloknerova ústavu

Stáhněte si knihu 100 let Kloknerova ústavu v PDF formátu.

Kniha v PDF

Soubor PDF o velikosti 117 Mb, dostupný v české verzi.