Doktorské studium – Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví

Značnou část aktivit na Kloknerově ústavu ČVUT zaujímá pedagogická činnost. Doktorandi a doktorandky mají možnost přihlásit se do níže uvedeného studijního programu.

Studijní program –
Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví

Garantem studijního programu je v Kloknerově ústavu:

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

(tel.: +420 224 353 545, jiri.kolisko@cvut.cz)

Oborová rada programu Nauka o materiálech, diagnostika spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví:

Předseda:

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Interní členové:

prof. Ing. Milan Holický, DrSc. (KÚ ČVUT)

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. (KÚ ČVUT)

prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. (FSv ČVUT)

doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. (FSv ČVUT)

doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. (KÚ ČVUT)

doc. Ing. Martina Eliášová, CSc. (FSv ČVUT)

Externí členové:

doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (VUT Brno)

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA (VUT Brno)

doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D.  (VŠCHT Praha)

prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. (UTAM AV ČR)

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. (METROSTAV a.s.)

prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. (VUT Brno)