Mechanická zkušebna

Mechanická zkušebna je středobodem laboratoří Kloknerova ústavu ČVUT. Ve výbavě má několik hydraulických a mechanických zkušebních systémů, které dokáží otestovat vlastnosti malých vzorků i velkých stavebních konstrukcí.

Mechanická zkušebna provádí zkoušky ke stanovení mechanických vlastností kovů, slitin a svarů za normálních, zvýšených a snížených teplot nebo po navození umělého stárnutí. Dále provádí mechanické zkoušky svarů plastů.

Seznam činností mechanické zkušebny

Mechanická zkušebna je vybavena řadou přístrojů pro standardizované zkoušky a také snímači, jako jsou siloměry, snímač krouticího momentu, snímače posunu, průtahoměry (extenzometry), snímače teploty, snímače rozevření trhliny nebo snímače deformací betonových konstrukcí.

V mechanické zkušebně probíhají:

  • zkoušky tahem,
  • zkoušky rázem v ohybu,
  • zkoušky pevnosti,
  • zkoušky pěchováním,
  • zkoušky trubek rozšiřováním, 
  • zkoušky trubek smáčknutím, 
  • zkoušky trubek rozšiřováním prstence, 
  • zkoušky trubek tahem prstence

a další testy. Mezi dominantní zkušební systémy patří Instron 3 000 kN pro tlakové zkoušky (pevnost betonu v tlaku), Amsler 2 000 kN pro tahové zkoušky (předpínací lana, předpínací tyče, elektrické izolátory) a dále tlakové stroje WPM 6 000 kN nebo Amsler 10 000 kN, který má délku vřeten přes 6,5 m, a proto dovoluje zkoušet velmi vysoké konstrukční prvky. Pro dynamické zkoušky je zde stroj MTS 500 kN.