Zkušební klimatická komora

Pro teplotně vlhkostní zkoušky je na Kloknerově ústavu k dispozici zkušební klimatická komora. Ta slouží ke zkouškám odolnosti stavebních materiálů v extrémních klimatických podmínkách. Moderní přístrojové vybavení dokáže nasimulovat zatěžkávací venkovní klima, od deště po prudké sluneční záření, které prověří kvalitu stavebnin více než cokoli jiného.

Vlastnosti klimatotechnologické komory

Komora se využívá především pro: 

  • kontrolu jakosti, 
  • klimatotechnologické zkoušky, kde je pozornost věnována vlivu klimatu na materiálové vlastnosti stavebnin, 
  • povrchové úpravy a pevnost lepených spojů. 

Každý materiál použitý při stavbě je podroben velmi přísným zkouškám kvality. K tomu slouží právě zkušební klimatická komora, která jej dokáže vystavit extrémním podmínkám, simulovat stresové teplotní a vlhkostní stavy nebo urychlit proces stárnutí materiálů.

Parametry zkušební klimatické komory

Základní parametry interiéru komory jsou:

  1. Nastavitelná teplota v rozsahu od -40 °C až +100 °C při teplotě okolí 23 °C.
  2. Nastavitelná relativní vlhkosti prostředí v rozsahu od 10 % do 85 % při rozsahu teplot od +20°C do +80°C.
  3. Simulace slunečního záření – Osram zářič 1200W/GS HMI.
  4. Simulace UV záření – zabudovaný Osram/Radium zářič řízený přes programovou funkci teplotního regulátoru.
  5. Simulace deště – skrápěním tryskou s řízeným množstvím vody programovým regulátorem přes programovou funkci vlhkostního regulátoru.