Věda a výzkum

Hlavní náplní práce Kloknerova ústavu ČVUT v Praze je výzkumná a vědecká činnost. Výzkum se specializuje na řešení specializovaných problémů technické praxe, přičemž ústav rozvíjí své aktivity zejména v soudně-znalecké oblasti aplikované ve stavebnictví, technologiích a materiálovém inženýrství.

01. Laboratoře a zkušebny

Laboratoře a zkušebny poskytují stabilní zázemí pro experimentální činnost. Moderní přístrojové vybavení, aktualizované zkušební postupy i školený personál zajišťují vysokou kvalitu výstupů a spolehlivost protokolů o zkouškách, a expertních či znaleckých posudků.

02. Centrum technické normalizace

Centrum technické normalizace se zabývá tvorbou technických předpisů a norem. Normy hrají zásadní roli v oblasti výrobní a technické, přičemž teprve podle normovaných zkušebních postupů lze určit spolehlivost stavebnin a konstrukcí. Hlavní náplní centra je vypracování národních příloh k evropským normám (Eurokódům) a zapracování oprav a změn k těmto normám.

03. Výzkumné projekty

Jednou z hlavních činností Kloknerova ústavu je výzkum a kvalitní zpracování vědeckých projektů je prioritou číslo jedna. Výsledky dosažené v rámci vědecké činnosti prokazují výsadní postavení ústavu jak v rámci České republiky, tak i ve světě. Detailní znalosti materiálového inženýrství, spolehlivosti staveb, diagnostiky i modelování pomáhají každoročně uvést do provozu desítky budov a konstrukcí.

04. Výsledky vědy a výzkumu

Zde naleznete výpis výsledků z aplikace V3S (www.v3s.cvut.cz), která slouží k odeslání výsledků do RIV (rejstřík informací o výsledcích). Aplikace je vyvíjena podle požadavků odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost Rektorátu ČVUT.