Chemicko-fyzikální laboratorní centrum

Chemicko-fyzikální laboratorní centrum je nejmladší přírůstek do rodiny laboratoří a zkušeben na Kloknerově ústavu ČVUT. Jeho cílem je vývoj nových materiálů, technologií a metod pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti stavební produkce, diagnostika chování moderních a historických materiálů a konstrukcí při změnách klimatu a hodnocení celkového stavu staveb.

Cíle chemicko-fyzikálního laboratorního centra

Chemicko-fyzikální laboratorní centrum se zaměřuje na výzkum silikátových materiálů využívaných ve stavebnictví. Projekt prolíná teoretické znalosti z fyziky a chemie odborníků z Kloknerova ústavu ČVUT s experimentální činností, kterou zajišťují přístroje a technické vybavení laboratoře umožňující analýzu chemicko-fyzikálních vlastností, interakcí a funkcí silikátových materiálů.

Metodologie výzkumu v chemicko-fyzikálním laboratorním centru se opírá o následující přístrojové vybavení:

Analyzátor velikosti částic

Analyzátor velikosti částic umožňuje pomocí laserového měřícího systému zjišťovat velikost částic a jejich distribuci u suspenzí, emulzí a suchých prášků. V závislosti na konfiguraci může být použit nejen jako analyzátor velikosti částic, ale i k měření zeta potenciálu, molekulové hmotnosti a nebo virálního koeficientu.

Vibrační diskový mlýn

Vibrační diskový mlýn je vhodný pro extrémně rychlé mletí bez ztráty hmotnosti vzorku a pro reprodukovatelné mletí středně tvrdých, křehkých a vláknitých materiálů většího objemu. Vzhledem k finální jemnosti umožňuje přípravu vzorků pro spektrální analýzu. Mlýn je možno použít např. na beton, kamenivo, keramiku, rudy, silikáty, sklo, slínek, strusku, uhlí, koks, korund, půdy, minerály, oxidy kovů nebo elektronické součástky.

Tavička perel pro rentgen-fluorescenční spektrometr

Zařízení umožňuje přípravu vysoce homogenních vzorků pro rentgen-fluorescenční (XRF) analýzu. Vzorek je zahříván (roztaven) se směsí boritanů sodíku nebo lithia. Tavenina je poté odlita do předehřáté platinové misky (vznikne perla pro XRF) nebo nalita do zředěné HCl (pro spektrometrii). Kvalitní homogenní vzorek je nejdůležitějším parametrem všech reprodukovatelných měření, při kterých chceme dosáhnout dostatečně přesných výsledků.

Přesná pila

Špičkový, univerzální a precizní rozbrušovací přístroj, který kombinuje nejmodernější technologie precizního dělení s vysokou přesností a uživatelským pohodlím. Pila umožňuje přesné řezání následujících materiálů: kov, keramika, kompozity, slinuté karbidy, elektronické komponenty, sklo, bio-materiály, minerály atd., a to bez rizika deformace vzorků.

Termický analyzátor

Tento přístroj umožňuje termickou analýzu silikátů, kovů, plastů a kompozitů. Slouží k identifikaci mineralogických fází a k sledování kinetiky reakcí. Termická analýza měří fyzikální a chemické vlastnosti materiálů (pevné látky, horniny, minerály).

Opticko emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem

Analytická metoda sloužící ke stanovení obsahu stopových i významných koncentrací prvků v analyzovaném kapalném vzorku. Přístroj umožňuje analýzu velmi širokého spektra vzorků – vodných roztoků, silikátových matric, suspenzí, zasolených roztoků, odpadních vod nebo výluhů z odpadů. Tento přístroj rovněž umožňuje jednodušší provedení silikátového rozboru, jednu ze zásadních chemických analýz v oblasti stavebních materiálů, hlavně malt a betonů, kdy je potřeba od sebe odlišit pojivo (cement, vápno, popílek atd.) a plnivo (kamenivo).

K výstavbě chemicko-fyzikálního centra dopomohla podpora Evropského fondu pro mezinárodní rozvoj (OPPK).