Laboratoř mikroskopie

Mikroskopická laboratoř je naprostou nutností každé vysoké školy zabývající se výzkumnou a pedagogickou činností, tudíž ani Kloknerův ústav není výjimkou. Laboratoř se může pochlubit moderní generací optických systémů s vysokou přesností 3D zobrazování a měření.

Nabízí rozličné možnosti vývoje a kontroly stavebních materiálů a součástek. Zvláště vhodné jsou pro nově vznikající aplikace v mikro a nanotechnologických odvětvích, která kladou stále vyšší nároky na nestandardní způsoby bezkontaktního měření, kontrolu materiálů, miniaturních součástek, velmi jemných spojů a drsnosti povrchů se submikronovou přesností.

Náplň činností laboratoře mikroskopie

 

  • Metalografická příprava vzorků – řezání, zalévání, broušení a leštění.
  • Mikroskopická analýza na optickém mikroskopu Nikon – Spacing factor, měření tlouštěk, určení plošného podílů fáze, analýza vad a mikroskopická dokumentace.
  • Mikroskopická analýza na konfokálovém mikroskopu Olympus – měření pórovitosti, analýza vad.
  • Mikroskopická analýza na elektronovém mikroskopu Jeol – Topografie povrchu, prvkové mapy a EDS.
  • Analýza částic.
  • Kontrola a analýza širokého spektra stavebních a technických materiálů.