Centrum technické normalizace

CTN neboli Centrum technické normalizace Kloknerova ústavu ČVUT se podílí na normalizaci v oblastech zásad navrhování a hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí a stanovení zatížení. Pracovníci cetra se podílejí na tvorbě norem ČSN, EN Eurokódů a ISO.

Pracovníci Kloknerova ústavu se podílejí na tvorbě připomínkování pracovních dokumentů a návrhů norem včetně jejich změn a oprav. Účastní se normotvorné činnosti v národních, evropských i mezinárodních pracovních skupinách pro:

  • klimatická zatížení
  • zatížení dopravou
  • zásady navrhování a hodnocení robustnosti konstrukcí
  • zásady hodnocení existujících konstrukcí

V těchto oblastech také CTN ve spolupráci s ČKAIT poskytuje konzultace odborné veřejnosti.

Zodpovědné osoby