Vědecká rada

Externí členové VR KÚ

• Ing. Václav Brož, CSc.

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c., děkan Stavební fakulty VUT Brno

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., odbor technického rozvoje METROSTAV a.s.