Spolupráce s průmyslem

Kloknerův ústav ČVUT kombinuje nejen výzkumnou a pedagogickou činnost, ale zabývá se i spoluprací napříč obory. Vedle týmových projektů s dalšími univerzitami nebo soukromými zadavateli vyvíjí značnou aktivitu v tuzemské i zahraniční spolupráci s průmyslovými firmami. Propojování znalostí a zkušebních postupů umožňuje bedlivě kontrolovat spolehlivost stavebních konstrukcí.

Spolupráce s českým průmyslem

Tuzemské průmyslové společnosti spolupracují s Kloknerovým ústavem v rámci těchto aktivit: a) diagnostika a hodnocení stavu konstrukcí, b) materiálové zkoušky a výzkum, c) diagnostika a hodnocení stavu mostů, d) hodnocení a zkoušení konstrukcí v laboratoři.

Mezi nejvýznamnější tuzemské partnery KÚ patří:

 • MDS projekt s.r.o.
 • Valbek s.r.o.
 • Policie ČR
 • Pontex s.r.o.
 • SŽ s.p.
 • TSK Praha a.s.

Mezinárodní spolupráce s průmyslem

Průmyslové společnosti ze zahraničí (nejčastěji Francie, Finsko nebo Švýcarsko) spolupracují s Kloknerovým ústavem v rámci těchto aktivit: a) materiálové zkoušky a výzkum, b) hodnocení a zkoušení konstrukcí v laboratoři, c) diagnostika a hodnocení stavu konstrukcí.

Mezi nejvýznamnější zahraniční partnery KÚ patří:

 • Saint-Gobain
 • Peikko Group Finsko
 • Lafarge Francie
 • ER Rebosie Itálie
 • Pfisterer Sefag Švýcarsko
 • Voestalpine Profilform

Chcete navázat spolupráci s KÚ?

Kontaktujte ředitele Kloknerova ústavu, prof. Ing. Jiřího Kolíska, Ph.D., a to na e-mailové adrese jiri.kolisko@cvut.cz.