Spolupráce

Kloknerův ústav jakožto samostatný výzkumný ústav ČVUT navazuje spolupráce se společnostmi jak v ČR, tak v zahraničí. Základní náplní těchto spoluprací je kvalitativní i kvantitativní výzkum spolehlivosti konstrukcí, monitorování chování staveb a s tím související zpracování znaleckých posudků o bezpečnosti materiálů a konstrukcí.

Stavební průzkumy a diagnostika konstrukcí

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

2019

BUDOVA MAGISTRÁTU HRADCE KRÁLOVÉ

  • Realizace: 2019
  • Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Předmětem diagnostiky byl keramický obklad RAKODUR vstupního portálu budovy magistrátu. V rámci prací byla provedena vizuální prohlídka obkladu a klasifikace zjištěných poškození, včetně podrobného záznamu poruch po jednotlivých obkladačkách, akustické trasování pro identifikaci rozsahu ploch, kde již došlo k separaci obkladu od podkladu, testy pro zjištění mikrotrhlin v glazuře a hodnocení stavu spárování. Na základě zjištěných skutečností byl zhodnocen aktuální stav obkladu a formulovány návrhy a doporučení pro další období.

HLÁVKŮV MOST

  • Realizace: 2020 – 2019
  • Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Kloknerův ústav ČVUT v Praze ve spolupráci s firmami Pontex s.r.o. a Inset s.r.o., provedl rozsáhlý diagnostický průzkum Hlávkových mostů V-010 a V-011. Staré mosty přes Vltavu a ostrov Štvanice (V-010) byly postaveny v letech 1910 – 1912 podle návrhu Ing. Františka Mencla v architektonickém ztvárnění podle návrhu arch. Pavla Janáka. V letech 1958 – 1962 byl realizován projekt rozšíření mostu, kdy byly souběžně se starými mosty postaveny tvarově shodné nové mosty, ve vzdálenosti cca 3 m od starých mostů. Mezera mezi mosty byla překlenuta železobetonovými přechodovými deskami. Nosnou konstrukci starého mostu přes Vltavu tvoří 3 oblouky (klenby) z prostého betonu, konstruované jako přesypané trojkloubové oblouky o světlém rozpětí 36,0 m + 39,0 m + 36,0 m. Nad pilíři jsou vylehčovací železobetonové klenby uložené na hlavní klenby mostu. Oblouky hlavních i vylehčovacích kleneb jsou v podélném směru dělené na 3 samostatné klenbové pásy, přičemž krajní pásy mají šířku 4,95 m a střední pás 6,0 m. V rámci prací byl proveden podrobný diagnostický průzkum, statické a dynamické zatěžovací zkoušky, statické analýzy zohledňující aktuální stav mostu a výsledky diagnostických prací, včetně stanovení zatížitelnosti mostu, a instalace dlouhodobého měření teplot v konstrukcích mostu a měření pohybů v kloubech. Zhodnocena byla životnost a odolnost konstrukcí mostu a formulovány návrhy a doporučení pro správce mostu a projektanta rekonstrukce. Součástí prací byl i stavebně historický průzkum zpracovaný Ústavem památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze, na kterém se technickou podporou podílel i Kloknerův ústav