Výzkumné projekty
Ministerstvo dopravy

Vedle pedagogických aktivit je pro Kloknerův ústav ČVUT charakteristická také významná vědecko-výzkumná činnost, která soustavně pomáhá univerzitě zvyšovat respekt v tuzemské i mezinárodní vědecké obci. V oblastech vědeckého výzkumu se KÚ zabývá především řešením projektů v rámci grantových soutěží, agentur a mezinárodních spoluprací.

Průřez výzkumnými projekty uskutečněnými na Kloknerově ústavu

Poskytovatel:
Ministerstvo dopravy České republiky

Rok

2021

Označení

CK02000329

Název

UHPC jako hlavní nosný systém mostů středních rozpětí.

Řešitel

Ing. Petr Tej, Ph.D.

Rok

2020

Označení

CK01000108

Název

Nové přístupy při diagnostice stavu výztuže předpjatých mostních nosníků.

Řešitel

Ing. Vítězslav Vacek, CSc.

Rok

2009

Označení

1F82C/072/910

Název

Rozvoj metod hodnocení spolehlivosti existujících mostů pozemních komunikací.

Řešitel

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Rok

2009

Označení

1F82C/037/910

Název

Experimentální sledování odezvy mostů na zatížení těžkou nákladní dopravou a teplotou.

Řešitel

Ing. Jaromír Král, CSc.

Rok

2007

Označení

1F55A/072/120

Název

Komplexní metodika měření a dlouhodobého sledování trhlin v betonu.

Řešitel

doc. Ing. Petr Bouška, CSc.

Rok

2007

Označení

1F55B/120/120

Název

Předpínání betonových mostů vláknovými kompozity.

Řešitel

Ing. Miroslav Černý, CSc.

Rok

2006

Označení

1F45D/077/120

Název

Odezva mostů na zatížení teplotou a dopravou.

Řešitel

Ing. Jaromír Král, CSc.

Rok

2006

Označení

1F55F/015/120

Název

Stanovení převodního vztahu pro parametry odolnosti stanovené zkouškami mrazuvzdornosti betonu a zkouškami odolnosti betonu vůči působení mrazu a CHRL podle metod uvedených v ČSN a EN.

Řešitel

doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.