i
Kloknerův ústav vypracoval posouzení technického stavu Libeňského mostu

Libeňský most spojující od roku 1928 levobřežní čtvrť Holešovice s pravobřežní Libní. Samotný most tvoří celkem šest celků, proto je někdy označován jako tzv. Libeňské soumostí. Kloknerův ústav ČVUT vypracoval v roce 2015 posudek ke stavu celé stavby. Teprve v roce 2022 ale Praha zahájila jeho rekonstrukci.

„S ohledem na získané informace konstatujeme, že stav rámové i obloukové části mostního objektu Libeňského soumostí je ve velmi špatném stavebně technickém stavu a je nutno neprodleně konat. Je evidentní, že za posledních patnáct let dochází ke zjevnému a rychlému zhoršování stavu,“ psali tehdy odborníci v materiálu, který si objednala TSK, a jak je uvedeno v tomto článku.

Analýza Kloknerova ústavu ČVUT o stavu Libeňského mostu

Studie vznikla na základě požadavku jednání pražských radních na konci listopadu 2018 a řešila varianty citlivé rekonstrukce. Autoři měli přijít s návrhem statického řešení i například porovnat životnost mostu po rekonstrukci s porovnáním s návrhovou životností nového mostu.

Jaký byl plán?

  1. Odtěžení a výměna zásypu klenbových pasů včetně opravy hydroizolací, 
  2. Odvodnění, 
  3. Rekonstrukce roznášecí betonové desky pod vozovkou, 
  4. Zesílení klenbových pasů nad betonávkou. 
  5. Dotěsnění a zesílení stávajících základů a pilířů pro omezení migrace vody.

Během rekonstrukce není možné zachovat plynulý provoz

Vybrané varianty považuje tým z Kloknerova ústavu pod vedením ředitele prof. Ing. Jiřího Kolíska, Ph.D. za kompromis ekonomiky, doby výstavby, dosažení zatížitelnosti podle v současné době platných norem trvanlivosti a zbytkové životnosti.

„Tato varianta umožní obousměrný provoz tramvají, nákladní dopravy (32 t) i převedení sítí v potřebném množství. Zároveň budou zachovány v maximální možné míře autentické materiály a konstrukční prvky této technické stavby,“ napsali autoři do studie v tomto článku.

Jak dlouho bude oprava mostu trvat?

Další článek hovoří o harmonogramu opravy Libeňského mostu podle analýzy od odborníků z Kloknerova ústavu. Většina zdrojů odhaduje délku rekonstrukce na dva roky. “„Ve všech variantách není možné na mostě zachovat provoz individuální automobilové dopravy, městské hromadné dopravy (tramvaje, případně náhradní autobusová doprava) a pohyb pěších a cyklistů,“ uvádí studie k dopravnímu opatření během opravy.
Praha také musí vyřešit, kam převede sítě vedené mostem během jeho opravy. Ve hře je vybudování provizorního mostu nebo vedení sítí po zábradlí.

 

Kloknerův ústav

Kloknerův ústav, odloučené a samostatné pracoviště ČVUT, má nezastupitelné postavení v rámci Prahy i celé ČR, zejména v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a standardizaci.

Mohlo by vás zaujmout

100 let Kloknerova ústavu

Další příspěvky na blogu

Socha Prostor pro Rodinu

Socha Prostor pro Rodinu

V pražském Muzeu Kampa je nyní vystavené výjimečné dílo našeho doktoranda Adama Velíška pod názvem "Prostor pro rodinu". Při vytváření této sochy byl kladen důraz na inovativní technologie a uměleckou preciznost. Hlavním záměrem bylo dosáhnout optimálních vlastností,...

Nový most ve Strančicích: úspěšná zatěžovací zkouška

Tým Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze provedl zatěžovací zkoušku na nově postaveném mostě na silnici III/1014, která potvrdila jeho vynikající kvalitu.  Dne 18. listopadu přijelo šest nákladních souprav, z nichž každá vážila 30 tun, aby...