45. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2023

Letošní 45. konference Sanace a rekonstrukce staveb bude vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tematicky rozčleněny. V  průběhu konference vystoupí k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci, kteří přednesou příspěvky za jednotlivé referáty.

45. konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2023

09. a 10. listopadu 2023

Téma:
Letošní 45. konference Sanace a rekonstrukce staveb bude vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tematicky rozčleněny do těchto oblastí:

ochrana a sanace dřevěných konstrukcí

povrchové úpravy

restaurování kamene

sanace zdiva

sanace betonových konstrukcí

fyzikálně chemické vlastnosti

statika a dynamika staveb

sanace hrázděných staveb

požární ochrana

sklo

Vědecký výbor

 • Prof. Ing. Rostislav Drochytka, Ph.D., MBA, dr.h.c. (Česká republika)
 • Prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. (Česká republika)
 • Prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. (Česká republika)
 • doc. Ing. Eva Burgetova, CSc. (Česká republika)
 • doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (Česká republika)
 • doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. (Česká republika)
 • prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. (Česká republika)
 • Ing. Radka Pernicová Ph.D. (Česká republika)
 • Dr. Techn. Clemens Hecht (Rakousko)
 • prof. Dr.-Ing. Rolf P. Gieler (Německo)
 • prof. Ing. Pavlo Kryvenko, DSc. (Ukrajina)

Organizační výbor

Ing. Radka Pernicová, Ph.D., hlavní organizátor
Ing. Helena Šubrtová, sekretariát WTA CZ

Záštita

Konference se koná pod záštitou:
Mgr. Martin Baxa, ministr kultury
Ing. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze
Ing. Josef Síkela, ministr průmyslu a obchodu

Ing. Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu

Mediální partneři

Publikace

V průběhu konference vystoupí k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci, kteří přednesou příspěvky za jednotlivé referáty.

Společnost WTA CZ je nositelem již v pořadí 45. konference Sanace a rekonstrukce staveb, která je letos plánovaná s mezinárodní účastí pod názvem 25th CRRBConference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, na které budou prezentovány vědecké a praktické poznatky v tomto odvětví.

 

Šablona:

Minimální délka článku na konferenci CRRB je omezena na 2 stránky, délka článku na konferenci SaRS je neomezená.

Šablona CRRB: Dokument ke stažení (CRRB 2023)

Šablona SaRS: Dokument ke stažení (SaRS 2023)

 

Sborník:

Z konference CRRB a SaRB bude vydán tištěný sborník, který bude účastníkům předán při registraci na konferenci 9.11.2023.

Články budou podrobeny redakční recenzi a autoři mohou být vyzváni, aby své příspěvky opravili dle pokynů editora.

Termíny a platby

​1. října 2023: konečný termín pro registraci článků
1. října 2023: konečný termín pro zaslání plné verze článků
15. října 2023: přihlášky bez příspěvku 
20. říjen 2023: konečný termín pro platbu
Změna:
31. říjen 2023: přihlášky bez příspěvku
31. říjen 2023: konečný termín pro platbu

Účastnický poplatek je stanoven ve výši:
45. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2023* cena do 15. 10. 2023
Snížená cena prodloužena do 31.10.2023
cena po 31. 10. 2023
Účast na konferenci: posluchač
Člen WTA CZ 3.500,- 4.000,-
Nečlen WTA CZ 4.000,- 4.500,-
Úřady, obce, Pracovníci NPÚ, studenti 2.500,- 3.000,-
Společenský večer doprovázející osoba 1500,- 1500,-
Účast na konferenci: s příspěvkem ve sborníku Sanace a rekonstrukce staveb
Publikující autor 2.500,- 3000,-
Účast na konferenci: s příspěvkem ve sborníku Rehabilitation and reconstruction of buildings
Publikující autor 2.500,- 3000,-

Pozn.: ceny jsou uvedeny v Kč včetně 21 % DPH

*) konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT s ohodnocením 2 body.

Pozn.: částka zahrnuje i účast na 45. konferenci Sanace a rekonstrukce staveb.

 

Účastnický poplatek uhraďte převodem na běžný účet pořadatele u KB:

Číslo běžného účtu:            19-5504300237/0100

Variabilní symbol:               2300160

Konstantní symbol:            308

U převodu prosíme o uvedení jména účastníka.

Platby proveďte do 1. 11. 2023. Daňový doklad bude vystaven pořadatelem ihned po obdržení platby na účet a účastníkům bude doklad zaslán na email případně předán při prezenci.

Po 31. 10. 2023 budou akceptovány pouze platby se zvýšeným účastnickým poplatkem a s předloženou kopií potvrzení o provedené platbě při prezenci.

Program

PROGRAM SaRS

Čtvrtek 9.11. 2023

8:00 – 9:00 REGISTRACE
9:00 – 9:15 ÚVODNÍ SLOVO
9:15 – 10:30

Ing. Milan Hrabánek, Ph.D., Ing. Lukáš Balík, Ph.D., Ing. Petr Kněž, Ph.D., Ing. Ivo Šimůnek, CSc.

ROMÁNSKÝ MOST V AREÁLU NKP Vyšehrad

10:30 – 10:45 COFFE BREAK
10:45 – 12:00 Významné stavby kulturního dědictví
Ing. Lukáš Balík Ph.D. – REKONSTRUKCE HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ PRAHAIng. Arch. Eva Strejčková – VELKÉ HISTORICKÉ MOSTY PŘES VLTAVU

 

Ing. Arch. Dominika Výšková – VNITŘNÍ MIKROKLIMA HORSKÉ VESNICKÉ ZÁSTAVBY NA KRASLICKU Z 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

Ing. arch. Karel Doubner – 3 KAPLE SVATÉHO VÁCLAVA

12:00 – 13:00 OBĚD
13:00 – 14:20

Materiály v rámci sanace a rekonstrukce staveb

Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D. – KÁMEN: RESTAUROVÁNÍ KAMENE – VÝZNAM KRYCÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Ing. arch. Lukáš Hudák – CIHLA: OPRAVY PEVNOSTNÍHO SYSTÉMU

Ing. Bohuslav Vykouk – DŘEVO: REKONSTRUKCE HRÁZDĚNÉHO OBJEKTU „Zlatý jelen“ V KARLOVÝCH VARECH

Ing. David Čítek Ph.D. – BETON: 3D TISK

14:20 – 15:00 UKÁZKA 3D TISKU BETONU
15:00 – 16:00 COFFE BREAK
16:00 – 18:00 VALNÁ HROMADA WTA
18:00 – 22:00 SPOLEČENSKÝ VEČER

 

Pátek 10.11. 2023
EXKURZE

09:00 – 12:00 Odborná exkurze po nově zrekonstruovaném objektu Fantovy budovy Hlavního nádraží v Praze.

V rámci konference bude pořádána exkurze historické budovy Hlavního nádraží v Praze, kdy bude možné navštívit Interiéry s průvodcem, a to včetně odborného výkladu ohledně proběhlé rekonstrukce. Současný podoba historické nádražní budovy pochází od architekta Josefa Fanty a byla postavena na začátku 20. století.

 

   Zdroj: spravazeleznic.cz

Pro firmy

V rámci konferencí SaRS a CRRB nabízíme také poskytnutí propagačních služeb firmám. Jedná se o:

 • Firemní propagační přednášku v rámci konference SaRS
 • Firemní inzerci v konferenčním sborníku
 • Prezentaci firmy (výstavní stolek, roll-up) v přímé návaznosti na přednáškovou místnost, která bude přístupna po celou dobu konference
 • Distribuci firemních propagačních materiálů

Pokud máte zájem o prezentaci Vaší firmy na konferenci, přihlaste se, prosím, přes online přihlášku, nebo kontaktujte hlavního organizátora na adrese radka.pernicova@cvut.cz. Obratem Vám zašleme podrobnější informace a zálohovou fakturu za objednání služeb.

a) Firemní propagační přednáška (délka do 10 minut)

Text propagační přednášky je zveřejňován ve sborníku konference v rámci uvedené ceny za propagační přednášku. Termín přijetí abstraktů odborných příspěvků je stanoven na 30. září 2023. Kompletní text pro tisk musí být odevzdán nejpozději do 15. října 2023. Nebude-li text v termínu předán a zaplacen, nebude ve sborníku otištěn.

 

Cena za propagační přednášku:

pro člena WTA CZ                                        7.200,- Kč. vč. DPH

pro nečlena                                                   9.800,- Kč vč. DPH

b) Firemní inzerce ve sborníku 

Předlohu pro tisk inzerce do sborníku je nutné předat v termínu do 1. října 2023. Texty prosíme dodat černobíle ve formátu A5 nebo A4, které budou následně zmenšeny na formát sborníku A5. Obrázky, grafy apod. ve kvalitě ostré, kontrastní na bílém papíře nebo průsvitce. Fotografie do reklam nedoporučujeme, jsou špatné zkušenosti s jejich reprodukcí.

 

Cena za firemní inzerci ve sborníku za 1 stránku A5:

pro člena WTA CZ                                        5.000,- Kč vč. DPH

pro nečlena                                                   7.500,- Kč vč. DPH

c) Firemní prezentace 

Plocha pro prezentaci firmy bude umístěna v přímé návaznosti na přednáškovou místnost a bude přístupná po celou dobu konference. Vystavené exponáty a předměty se nepojišťují. Exponáty lze instalovat nejdříve 2 hod. před zahájením konference.

 

Cena za firemní prezentaci:

pro člena WTA CZ                                        5.000,- Kč vč. DPH

pro nečlena                                                   7.500,- Kč vč. DPH

d) Distribuce firemních materiálů

Předpokládáme potřebu cca 110 ks firemních materiálů a jejich dodání na místo konání konference alespoň 2 dny před konferencí 7. listopadu 2023

Cena za distribuci firemních materiálů je:

pro člena WTA CZ                                        3.000,- Kč vč. DPH

pro nečlena                                                   5.500,- Kč vč. DPH

 

e) Kompletní služby firemní propagace a prezentace

Tato služba zahrnuje možnost využití všech služeb (bod ad) za zvýhodněnou cenu. Podmínky pro jednotlivé možnosti propagace jsou stejné.

 

Cena za kompletní služby firemní propagace:

pro člena WTA CZ                                        15.000,- Kč vč. DPH

pro nečlena                                                   25.000,- Kč vč. DPH

Přihláška pro firmy

Těší nás váš zájem o registraci na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb. K registračnímu formuláři se dostanete s pomocí tlačítka níže.

Přihláška na konferenci

Těší nás váš zájem o registraci na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb. K registračnímu formuláři se dostanete s pomocí tlačítka níže.

Soutěž

Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči o památky z.s. – WTA CZ

vyhlašuje 16. ročník soutěže

Nejlepší diplomová a disertační práce v oblasti
Sanace a rekonstrukce staveb 2022/2023

Diplomová či disertační práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat některému z referátů společnosti WTA CZ. Diplomová/disertační práce by měla obsahovat textovou, výkresovou nebo experimentální část. Podmínkou účasti projektu v soutěži je rovněž vyplnění přihlášky včetně abstraktu vlastní práce, který bude stvrzen vedoucím diplomové práce.

Každý přihlašovatel musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Rady WTA CZ jako podklad pro projednání práce. Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení níže a jeho rozsah činí 2 x A4,

– jedno vyhotovení je nutné v elektronické formě zaslat spolu s diplomovou/disertační prací na email: wta@wta.cz

Diplomové/disertační práce zasílejte společnosti WTA.CZ nejpozději do 15. 02. 2024 Formulář přihlášky: zde

Diplomová/disertační práce musí splňovat následující kritéria:
a) originalita řešení
b) kvalita a úroveň zpracování.

Přijaté diplomové/disertační práce budou vyhodnoceny odbornou komisí v rámci zasedání Rady WTA CZ a výsledky budou vyhlášeny v průběhu konání 46. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2024, jejíž součástí bude mezinárodní 26th CRRB 2024 Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, jež se uskuteční na VUT v Brně dne 14. března 2024. Nejlepší diplomová/disertační práce bude svým autorem na této konferenci prezentována.

Hlavní ceny:
1. místo: finanční odměna ve výši 5.000, – Kč
2. místo: finanční odměna ve výši 3.000, – Kč
3. místo: finanční odměna ve výši 2.000, – Kč
Podmínky účasti v soutěži: diplomová/disertační práce musí být odevzdána a obhájena ve školním roce 2022/2023

Místo konání

České vysoké učení technické v Praze
Kloknerův ústav
Šolínova 1903/7
166 88 Praha
Czech Republic
Web: https://www.klok.cvut.cz

Parkovaní:

Nejbližší placené a hlídané parkoviště je v budově Fakulty architektury a budově Národní technické knihovny.

Ubytováni:

Ubytování během konference není zajištěno organizátory a každý z účastníků si zajištuje ubytování sám.

Důrazně doporučujeme včasnou rezervaci.

Je také možné se ubytovat na studentské koleji ČVUT v Praze, která je nedaleko místa konání konference.

https://www.suz.cvut.cz/hotely/masarykova-kolej