i
Negrelliho viadukt: statické a zatěžovací zkoušky

V červnu 2020 byl po tříleté rekonstrukci opět plně zprovozněn Negrelliho viadukt. Od 27. do 28. března 2020 prováděli pracovníci Kloknerova ústavy ČVUT statické zatěžovací zkoušky Negrelliho viaduktu, který je v provozu již více než 160 let. Důvodem rekonstrukce byl téměř havarijní stav mostní konstrukce a nevyhovující stav železničního svršku.

Zajímavosti o Negrelliho viaduktu:

  • Významný železniční most je v provozu od roku 1851 a původně se skládal z 85 kleneb. 
  • V roce 1875 se k němu připojil tzv. spojovací viadukt s dalšími 26 obloucích.
  • Viadukt, jak jej známe dnes, je tvořený 15 samostatnými objekty, které obsahují 100 kleneb a 5 neklenbových mostních objektů.

Železniční most přečkal téměř bez úhony povodně 2002, agresivní pražské ovzduší i stále narůstající zatížení železniční dopravou. Trať, kterou most spojuje, je dlouhá 1 110 m a vede z Karlína do Holešovic-Bubny a propojuje i Masarykovo nádraží. V roce 2017 se viadukt dočkal největší a nejkomplexnější rekonstrukce, která se realizovala pod záštitou Správy železnic, hlavního investora.

Úvod rekonstrukce viaduktu

Kloknerův ústav se dlouhodobě podílí na diagnostických průzkumech velkých pražských mostů, takže se od počátku podílel i na hodnocení stavu Negrelliho viaduktu. V červnu 2017 jsme představili metodiku pro stavebně technický průzkum. Vytvořili jsme systém pro podrobný záznam stavu každého kamenného zdícího prvku před zahájením oprav a zároveň vytvořit podklad pro návrh skutečného rozsahu opravy zdiva.

Jak jsme postupovali?

Od července 2017 začali pracovníci Kloknerova ústavu realizovat průzkumy jednotlivých částí viaduktu, přičemž provádění zkoušek probíhalo jak destruktivními, tak nedestruktivními metodami. Protože bylo nutné v klenbách prověřit každý kámen, nakonec jsme v nadzemní části mostu prozkoumali více než 60 tisíc kusů kamene. Devatenáct zděných oblouků bylo nutné zcela rozebrat a znovu sestavit, a to v maximální možné míře s použitím původních kamenů.

Závěr rekonstrukce viaduktu

Pomyslným zakončením tři roky trvající rekonstrukce byly zatěžovací zkoušky. Zatěžovací test prověřil trasu od Křižíkovy ulice na Masarykovo nádraží, most Křižíkovou ulicí a úsek mezi ulicemi Křižíkova a Sokolovská. Celkem jsme vyzkoušeli na 20 klenbových oblouků a také nově budované neklenbové mosty. Jako zkušební zatížení jsme použili sestavu vozíků, přičemž každý z nich vážil přibližně 60 tun. Při zatěžovací zkoušce bylo měřeno:

  • rozevření spár ve čtvrtinách rozpětí a vrcholu
  • sednutí spodní stavby
  • rychlost větru
  • teplota vzduchu a nosné konstrukce

Ke znovuobnovení provozu došlo 1. června 2020. Komplexnost a náročnost prací souvisejících s rekonstrukcí Negrelliho viaduktu a jeho mimořádný význam činí z této zakázky jednu z největších a nejdůležitějších ve stoleté historii Kloknerova ústavu.

Kloknerův ústav

Kloknerův ústav, odloučené a samostatné pracoviště ČVUT, má nezastupitelné postavení v rámci Prahy i celé ČR, zejména v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a standardizaci.

Mohlo by vás zaujmout

100 let Kloknerova ústavu

Další příspěvky na blogu

Profesor Holický slaví jubilejních 80 let!

Profesor Holický slaví jubilejních 80 let!

prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ph.D., PhD. Milan Holický je už víc než půlstoletí jedním z nosných pilířů Kloknerova ústavu. Od svého absolutoria na Fakultě stavební ČVUT v roce 1965 se zde s krátkou přestávkou doktorského studia na University of Waterloo v Kanadě...

3D tisk ve stavebnictví

3D tisk ve stavebnictví

Dominantou stavebnictví a architektury je několik let technologie robotické fabrikace alias 3D tisk. Využívání průmyslových robotů nebylo dlouho ve stavebnictví běžné, ale s postupující automatizací pronikly principy 4.0 robotizace i do tohoto konzervativního odvětví....