i
Profesor Holický slaví jubilejních 80 let!

prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ph.D., PhD.

Milan Holický je už víc než půlstoletí jedním z nosných pilířů Kloknerova ústavu. Od svého absolutoria na Fakultě stavební ČVUT v roce 1965 se zde s krátkou přestávkou doktorského studia na University of Waterloo v Kanadě věnuje výzkumu v oblasti spolehlivosti konstrukcí, zejména teoretickým metodám hodnocení spolehlivosti a životnosti, hodnocení rizik a přípravě zásad navrhování a hodnocení existujících konstrukcí pro praktické aplikace. Spolupracoval na optimalizaci návrhu a hodnocení rizik systému silničních tunelů v Praze a v posledních letech se angažuje při hodnocení spolehlivosti staveb jaderných elektráren. Téměř po celou tuto dobu se zároveň zabývá normalizací, a to na národní i mezinárodní úrovni. Je spoluautorem mnoha českých stavebních norem. Předsedá Technické normalizační komisi TNK 38 pro spolehlivost a zatížení stavebních konstrukcí, na mezinárodní úrovni je spolutvůrcem evropských stavebních norem (Eurokódů) a norem ISO. Celý svůj profesní život aktivně spolupracoval na platformách mnoha mezinárodních organizací zaměřených na spolehlivost a robustnost konstrukcí a analýzu rizik (JCSS) a organizací pro výzkum a inovace ve stavebnictví (CIB, RILEM, IABSE a dalších). Působí jako soudní znalec v oboru stavebnictví – statiky, vad a poruch stavebních konstrukcí.

Na semináři společně s prof. D. Diamantidisem, OTH Regensburg(vlevo) a prof. P. Crocem, Uiversità di Pisa(vpravo)

Na semináři společně s prof. D. Diamantidisem, OTH Regensburg(vlevo) a prof. P. Crocem, Uiversità di Pisa(vpravo)

Byl laskavým a trpělivým školitelem mnoha absolventů doktorského studia Kloknerova ústavu a profesorem bakalářského i magisterského studia Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT. Podílel se na cyklu seminářů pro odbornou veřejnost, usnadňujících zavádění Eurokódů do systému národních norem, a to na národní i evropské úrovni. Je čestným profesorem na University of Stellenbosch v Jihoafrické republice.

V říši hudby

V říši hudby

Jako pravá renesanční bytost však není Milan pouze vědcem a technikem. Celý život se věnuje hudbě, a to hrou na housle i poslechem skladeb milovaných autorů. S manželkou Naďou nedávno oslavili zlatou svatbu.

Profesor Holický oslaví 80. narozeniny tuto sobotu 4. března 2023.
Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životního elánu do dalších let!

Dědeček a malý šachista

Dědeček a malý šachista

Kloknerův ústav

Kloknerův ústav, odloučené a samostatné pracoviště ČVUT, má nezastupitelné postavení v rámci Prahy i celé ČR, zejména v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a standardizaci.

Mohlo by vás zaujmout

100 let Kloknerova ústavu

Další příspěvky na blogu

3D tisk ve stavebnictví

3D tisk ve stavebnictví

Dominantou stavebnictví a architektury je několik let technologie robotické fabrikace alias 3D tisk. Využívání průmyslových robotů nebylo dlouho ve stavebnictví běžné, ale s postupující automatizací pronikly principy 4.0 robotizace i do tohoto konzervativního odvětví....

100 let Kloknerova ústavu

100 let Kloknerova ústavu

Jak je již zcela jistě známé, Kloknerův ústav slaví tento rok své jubileum. Naše činnost má multidisciplinární záběr. Pracovníci se kupříkladu zabývají stavebnictvím, strojírenstvím, energetikou či chemií. Navzdory nelehkým situacím, kterým musel ústav čelit napříč...