i
Profesor Holický slaví jubilejních 80 let!

prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ph.D., PhD.

Milan Holický je už víc než půlstoletí jedním z nosných pilířů Kloknerova ústavu. Od svého absolutoria na Fakultě stavební ČVUT v roce 1965 se zde s krátkou přestávkou doktorského studia na University of Waterloo v Kanadě věnuje výzkumu v oblasti spolehlivosti konstrukcí, zejména teoretickým metodám hodnocení spolehlivosti a životnosti, hodnocení rizik a přípravě zásad navrhování a hodnocení existujících konstrukcí pro praktické aplikace. Spolupracoval na optimalizaci návrhu a hodnocení rizik systému silničních tunelů v Praze a v posledních letech se angažuje při hodnocení spolehlivosti staveb jaderných elektráren. Téměř po celou tuto dobu se zároveň zabývá normalizací, a to na národní i mezinárodní úrovni. Je spoluautorem mnoha českých stavebních norem. Předsedá Technické normalizační komisi TNK 38 pro spolehlivost a zatížení stavebních konstrukcí, na mezinárodní úrovni je spolutvůrcem evropských stavebních norem (Eurokódů) a norem ISO. Celý svůj profesní život aktivně spolupracoval na platformách mnoha mezinárodních organizací zaměřených na spolehlivost a robustnost konstrukcí a analýzu rizik (JCSS) a organizací pro výzkum a inovace ve stavebnictví (CIB, RILEM, IABSE a dalších). Působí jako soudní znalec v oboru stavebnictví – statiky, vad a poruch stavebních konstrukcí.

Na semináři společně s prof. D. Diamantidisem, OTH Regensburg(vlevo) a prof. P. Crocem, Uiversità di Pisa(vpravo)

Na semináři společně s prof. D. Diamantidisem, OTH Regensburg(vlevo) a prof. P. Crocem, Uiversità di Pisa(vpravo)

Byl laskavým a trpělivým školitelem mnoha absolventů doktorského studia Kloknerova ústavu a profesorem bakalářského i magisterského studia Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT. Podílel se na cyklu seminářů pro odbornou veřejnost, usnadňujících zavádění Eurokódů do systému národních norem, a to na národní i evropské úrovni. Je čestným profesorem na University of Stellenbosch v Jihoafrické republice.

V říši hudby

V říši hudby

Jako pravá renesanční bytost však není Milan pouze vědcem a technikem. Celý život se věnuje hudbě, a to hrou na housle i poslechem skladeb milovaných autorů. S manželkou Naďou nedávno oslavili zlatou svatbu.

Profesor Holický oslaví 80. narozeniny tuto sobotu 4. března 2023.
Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životního elánu do dalších let!

Dědeček a malý šachista

Dědeček a malý šachista

Osobní vzkaz od pana Dimitrise Diamantidise (OTH Regensburg):

Dear Milan,

well done on having passed through 80 years of creative life. You are an inspiring and wonderful colleague gifted with unwavering professionalism and exceptional talent to educate young people. I am grateful for your guidance and support in our over 30 years of lasting sustainable cooperation. This is manifested, among others, in three successful EU Leonardo da Vinci innovation transfer projects, in various JCSS (Joint Committee on Structural Safety) effective meetings worldwide, in fruitful discussions related to the new Eurocodes on assessment of existing structures as well as in numerous common scientific publications. But most of all I am thankful for your valuable friendship, your generous hospitality in Prague, and for sharing aspects of the culture of your country with me and my family. I hope you continue enjoying life and stay healthy and strong.

Dimitris

Kloknerův ústav

Kloknerův ústav, odloučené a samostatné pracoviště ČVUT, má nezastupitelné postavení v rámci Prahy i celé ČR, zejména v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a standardizaci.

Mohlo by vás zaujmout

100 let Kloknerova ústavu

Další příspěvky na blogu

Štvanická lávka

Štvanická lávka

Z Karlína do Holešovic pěšky i na kole. V Praze otevřeli Štvanickou lávkuPraha v pátek odpoledne otevřela novou lávku spojující čtvrti Karlín a Holešovice. Štvanická lávka je dlouhá přibližně 300 metrů a pyšní se konstrukcí z ultra vysoce hodnotného bílého betonu....

Románský most v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad

Románský most v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad

Historie Románského mostu Za vlády Vratislava I. se Vyšehrad, nyní Národní kulturní památka, stal centem politické moci a zároveň sloužil jako rezidence panovníka. Románský most pocházející z konce 11. století je významným historickým objektem a je situován na území...

Konference WTA – Sanace a rekonstrukce staveb 2023

Konference WTA – Sanace a rekonstrukce staveb 2023

Konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2023" Letošní 45. konference WTA CZ - "Sanace a rekonstrukce staveb" bude vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tématicky rozčleněny do těchto oblastí: . Ochrana a sanace...