i
Románský most v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad

Historie Románského mostu

Za vlády Vratislava I. se Vyšehrad, nyní Národní kulturní památka, stal centem politické moci a zároveň sloužil jako rezidence panovníka. Románský most pocházející z konce 11. století je významným historickým objektem a je situován na území bývalé královské akropole. Byl vybudován jako spojnice knížecího a královského okrsku s románskou bazilikou sv. Petra a Pavla, současně byl pravděpodobně součástí opevnění Přemyslovského paláce.

 

Zapojení Kloknerova ústavu

Kloknerův ústav ČVUT s Národní kulturní památkou Vyšehrad uzavřel koncem roku 2021 memorandum o spolupráci, na jehož základě byla v roce 2022 provedena diagnostika železobetonové stropní konstrukce nad románským mostem, diagnostika románského mostu z kamenného zdiva a měření dynamických účinků dopravy. Zmíněná železobetonová konstrukce, pocházející z 30. let 20. stol., je de facto most, po kterém je vedena doprava ulicí Štulcova.

Měřením dynamických účinků dopravy bylo prokázáno, že při dodržení všech dopravních předpisů, zejména rychlosti a hmotnosti vozidel, automobilová doprava nemá na konstrukci románského mostu destruktivní účinky. V rámci diagnostických prací byla získána široká škála poznatků o stavu konstrukcí a degradačních a korozních vlivech, které pak tvořily podklad zejména pro stanovení zatížitelnosti železobetonové stropní konstrukce a pro statickou analýzu klenby románského mostu. Ta prokázala, že z dlouhodobého hlediska je klenba staticky nestabilní, a proto byl její stav vyhodnocen jako nevyhovující až havarijní. Stanovená normální zatížitelnost železobetonové stropní konstrukce je 16 t.

 

Závěry z diagnostiky

Na základě výsledků diagnostických prací a statických analýz byla formulována doporučení a opatření, která by měla citlivým způsobem zajistit maximální prodloužení životnosti mostu. Nejzásadnější z nich je dozdít prolomený otvor z klenbě, doplnit zdivo v jejím výlomu a přesypat ji vhodným inertním materiálem. Tato opatření zajistí její statickou stabilitu. V rámci minimalizace vlhkostní zátěže bylo doporučeno realizovat odlehčující podzemní drenáže a ochranu obvodového zdiva obklopujícího prostor románského mostu proti zemní vlhkosti. Vzhledem ke špatnému stavu železobetonové stropní konstrukce bylo doporučeno provést nad prostorem románského mostu konstrukci novou. Další opatření byla navržena pro stabilizaci vnitřního mikroklimatu prostoru, ve kterém se románský most nachází, a to na základě dlouhodobého monitoringu.

Kloknerův ústav

Kloknerův ústav, odloučené a samostatné pracoviště ČVUT, má nezastupitelné postavení v rámci Prahy i celé ČR, zejména v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a standardizaci.

Mohlo by vás zaujmout

100 let Kloknerova ústavu

Další příspěvky na blogu

Socha Prostor pro Rodinu

Socha Prostor pro Rodinu

V pražském Muzeu Kampa je nyní vystavené výjimečné dílo našeho doktoranda Adama Velíška pod názvem "Prostor pro rodinu". Při vytváření této sochy byl kladen důraz na inovativní technologie a uměleckou preciznost. Hlavním záměrem bylo dosáhnout optimálních vlastností,...

Nový most ve Strančicích: úspěšná zatěžovací zkouška

Tým Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze provedl zatěžovací zkoušku na nově postaveném mostě na silnici III/1014, která potvrdila jeho vynikající kvalitu.  Dne 18. listopadu přijelo šest nákladních souprav, z nichž každá vážila 30 tun, aby...