i
Seminář JCSS 2024

Seminář JCSS “Bezpečnost konstrukcí – dosavadní pokrok a budoucí výzvy”
22.-23. května 2024

Bezpečnost konstrukcí je ovlivněna mnoha nejistotami souvisejícími s materiálovými a geometrickými vlastnostmi, chováním konstrukčního systému, účinky zatížení a degradace atd. Potřeba systematicky kvantifikovat a správně zohlednit tyto nejistoty při posuzování spolehlivosti konstrukcí z různých materiálů a využívaných k různým účelům byla jedním z hlavních důvodů pro založení mezinárodní výzkumné organizace – Joint Committee for Structural Safety (JCSS). Před více než půl stoletím vzešla z iniciativy sdružení ECCS, fib, IABSE, IASS, RILEM a dalších. Seminář, pořádaný u příležitosti 50. výročí založení, poskytl přehled dosavadní činnosti JCSS a pomohl stanovit cíle směřování do budoucna.

Odborníci z prestižních technických univerzit a výzkumných organizací (EPF Lausanne, Lund, NTNU Trondheim, RWTH Aachen, TNO Delft, TU Mnichov, Tongji Univ. Shanghai aj.) přednesli příspěvky zaměřené na nejistoty v modelech odolnosti a účinků zatížení, spolehlivost konstrukcí, udržitelnost a rozhodování, kalibraci dílčích součinitelů pro navrhování a posuzování existujících konstrukcí a další. Semináře pořádaného v hybridním režimu se osobně zúčastnilo čtyřicet odborníků z řady evropských zemí, Číny, Japonska a Jihoafrické republiky; mnoho dalších expertů se připojilo online

Jochen Köhler, prezident JCSS

Účastníci semináře

Více o semináři naleznete zde:

www.jcss-lc.org/workshops

Kloknerův ústav

Kloknerův ústav, odloučené a samostatné pracoviště ČVUT, má nezastupitelné postavení v rámci Prahy i celé ČR, zejména v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a standardizaci.

Mohlo by vás zaujmout

100 let Kloknerova ústavu

Další příspěvky na blogu