Spolupráce

Kloknerův ústav jakožto samostatný výzkumný ústav ČVUT navazuje spolupráce se společnostmi jak v ČR, tak v zahraničí. Základní náplní těchto spoluprací je kvalitativní i kvantitativní výzkum spolehlivosti konstrukcí, monitorování chování staveb a s tím související zpracování znaleckých posudků o bezpečnosti materiálů a konstrukcí.

Stavební průzkumy a diagnostika konstrukcí

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

2009

LEDÁRNY V PRAZE BRANÍK

  • Realizace: 2009
  • Objednatel: ATLANTE Invest, s.r.o.
Předmětem rozsáhlého průzkumu pozdně secesní památky průmyslového areálu Branických ledáren byla železobetonová konstrukce lednice s obvodovým zdivem z cihel a kamene a zděná budova v jejím okolí. Průzkum lednice, jejíž světlá výška je cca 14 m a tl. obvodových stěn až 2,5 m, byl zaměřen zejména na zjištění konstrukčního systému, identifikaci materiálů a jejich mechanické vlastnosti (beton, zdivo, kámen), vyztužení železobetonových prvků, korozní stav výztuže a základové konstrukce. U zděné budovy byly hodnoceny zděné a dřevěné konstrukce a konstrukce základové.

PIVOVAR PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

  • Realizace: 2009
  • Objednatel: Plzeňský Prazdroj, a.s., Tebodin Czech Republic, s.r.o.
Předmětem dvou stavebně technických průzkumů v areálu Pivovaru Plzeňský Prazdroj byly železobetonové konstrukce několika objektů. Kromě mechanických vlastností betonu a vyztužení konstrukcí byly provedeny analýzy betonu se zřetelem na podezření použití hlinitanových cementů pro výrobu betonu.