Spolupráce

Kloknerův ústav jakožto samostatný výzkumný ústav ČVUT navazuje spolupráce se společnostmi jak v ČR, tak v zahraničí. Základní náplní těchto spoluprací je kvalitativní i kvantitativní výzkum spolehlivosti konstrukcí, monitorování chování staveb a s tím související zpracování znaleckých posudků o bezpečnosti materiálů a konstrukcí.

Stavební průzkumy a diagnostika konstrukcí

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

2010

ELEKTRÁRNA PRUNÉŘOV II

  • Realizace: 2008 – 2010
  • Objednatel: ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o.
V rámci projektu Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II byl proveden rozsáhlý soubor stavebně technických průzkumů, diagnostických prací a statických posouzení. Předmětem průzkumů bylo více než 30 nejrůznějších objektů, z nichž k nejvýznamnějším patří kotelna, strojovna, chladící věže, zauhlovací systém a soubor vodohospodářských staveb. Výstupem bylo hodnocení posuzovaných objektů s ohledem na jejich životnost a spolehlivost do r. 2040, návrhy na jejich rekonstrukci, včetně odhadu rozsahu nutných oprav.

BUDOVA TYPOGRAFIE V PRAZE NA POŘÍČÍ

  • Realizace: 2010
  • Objednatel: Němec Polák, s.r.o.
Rozsáhlý průzkum železobetonového skeletu doplněného o nosné zděné konstrukce byl zaměřen zejména na zjištění konstrukčního systému budovy, identifikaci materiálů a jejich mechanické vlastnosti, problematiku vlhkosti zdiva, vyztužení železobetonových prvků konstrukce, korozní stav výztuže a zjištění skladeb stropních konstrukcí.

AREÁL WALTER V PRAZE JINONICE

  • Realizace: 2010
  • Objednatel: Cigler Marani Architects, a.s., Pembroke Jinonice, a.s.
V areálu Walter v Praze Jinonicích byla provedena diagnostika konstrukcí tří objektů. Nosné konstrukce objektů tvořil železobetonový skelet doplněný zdivem. Diagnostické práce se soustředily zejména na zjištění vyztužení konstrukčních prvků, mechanické vlastnosti betonu a výztuže, příp. stanovení pevnosti a vlhkosti zdiva.