Spolupráce

Kloknerův ústav jakožto samostatný výzkumný ústav ČVUT navazuje spolupráce se společnostmi jak v ČR, tak v zahraničí. Základní náplní těchto spoluprací je kvalitativní i kvantitativní výzkum spolehlivosti konstrukcí, monitorování chování staveb a s tím související zpracování znaleckých posudků o bezpečnosti materiálů a konstrukcí.

Stavební průzkumy a diagnostika konstrukcí

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

2011

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ V PRAZE

  • Realizace: 2011
  • Objednatel: GeoTec – GS, a.s.
V souvislosti s plánovanou výstavbou podzemních garáží na nám. Jiřího z Poděbrad byla provedena diagnostika a hodnocení stavebně technického stavu konstrukcí kostela. Předmětem diagnostiky bylo zejména zjistit rozměry a materiály nosných konstrukcí včetně jejich mechanických vlastností. Zjištěné skutečnosti byly porovnány s dostupnou archivní dokumentací. Na základě výsledků diagnostiky bylo provedeno statické posouzení kostela a zhodnocení vlivu výstavby podzemních garáží na kostel.

BLUDIŠTĚ V PRAZE NA PETŘÍNĚ

  • Realizace: 2011
  • Objednatel: B.B.D., s.r.o.
Cílem diagnostiky dřevěné stavby z r. 1981, postavené v areálu Průmyslového paláce v Holešovicích ku příležitosti Jubilejní výstavy jako pavilon Klubu českých turistů a přemístěné o dva roky později do Petřínských sadů, bylo posouzení stavu dřevěné hrázděné konstrukce. V rámci diagnostiky byly mj. zjišťovány skladby obvodového a střešního pláště, včetně rozměrů a stavu ocelové konstrukce nad dioramatickým obrazem dobývání Starého Města švédy.