Spolupráce

Kloknerův ústav jakožto samostatný výzkumný ústav ČVUT navazuje spolupráce se společnostmi jak v ČR, tak v zahraničí. Základní náplní těchto spoluprací je kvalitativní i kvantitativní výzkum spolehlivosti konstrukcí, monitorování chování staveb a s tím související zpracování znaleckých posudků o bezpečnosti materiálů a konstrukcí.

Stavební průzkumy a diagnostika konstrukcí

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

2021

BUDOVA RADOST V PRAZE NA ŽIŽKOVĚ

  • Realizace: 2020, 2021
  • Objednatel: QARTA ARCHITEKTURA, s.r.o.
Pro účely plánované adaptace budovy Radost (původně Všeobecný penzijní ústav, později Dům odborových svazů) byl proveden rozsáhlý stavebně technický průzkum rozdělený na 3 hlavní části. Předmětem části 1 byl železobetonový skelet, u kterého byla zjišťována pevnost betonu, tvar a vyztužení konstrukcí, korozní rizika a korozní stav výztuže, tvar vybraných základových konstrukcí a další relevantní skutečnosti pro statické posouzení konstrukce. Předmětem části 2 byla diagnostika keramického obkladu RAKO. V rámci diagnostiky byly provedeny zkoušky pro zjištění mechanických a fyzikálních vlastností obkladu (pevnost v tahu a tahu za ohybu, přídržnost k podkladu, nasákavost, mrazuvzdornost, teplotní a vlhkostní roztažnost, otevřená pórovitost, odolnost proti náhlé změně teploty a mikroskopické analýzy) a identifikace typů poškození obkladu a jejich kvantifikace. Na základě výsledků diagnostiky bylo provedeno zhodnocení stavu obkladu, predikce zbytkové životnosti a formulace návrhů a doporučení. Předmětem části 3 byly nenosné konstrukce. V rámci průzkumných prací byly zjišťovány skladby obvodového pláště, podlah a střešního pláště, bylo provedeno tepelně technického posouzení obvodového pláště a zhodnocení stavu vnitřních dlažeb. O rok později byla provedena ještě doplňková diagnostika vybraných stropních konstrukcí.