i
prof. Ing. Milík Tichý, DrSc. (*5. 12. 1929 Neapol, Itálie + 15. 11. 2023 Kladno, ČR)

prof. Ing. Milík Tichý, DrSc. (*5. 12. 1929 Neapol, Itálie + 15. 11. 2023 Kladno, ČR)

Absolvoval Fakultu inženýrského stavitelství Českého vysokého učení technického v Praze v roce 1953. Po krátkém působení v projektové organizaci Kovoprojekta v letech 1951–1953 jako projektant nastoupil do Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV (po odloučení od ČSAV v roce 1963 Kloknerův ústav ČVUT v Praze), kde v roce 1957 úspěšně obhájil kandidátskou dizertační práci. V následujících letech orientoval svoji vědeckovýzkumnou a standardizační aktivitu na řešení aktuálních problémů v rámci národních i mezinárodních vědeckých organizací. Postupně se stal uznávaným odborníkem jak v domácím, tak i v zahraničním vědeckém prostředí v oboru železobetonových a předpjatých konstrukcí a v oboru zatížení a spolehlivosti stavebních konstrukcí. Na základě obhajoby práce Statistická teorie únosnosti betonových konstrukcí obdržel roce 1968 vědeckou hodnost doktora technických věd. V roce 1968 přednáší jako hostující profesor na University of Waterloo, Ontario, Kanada, v roce 1970 na Chalmers Tekniska Högskola ve švédském Göteborgu a na Politecnico di Milano v italském Miláně. Po celou dobu svého vědeckého působení vydává řadu odborných publikací a působí jako školitel doktorandů. Počátkem roku 1988 byl jmenován profesorem pro obor betonové stavby. Jeho kariéra v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze končí v roce 1991 odchodem do důchodu. V období 1991 až 2001 pracoval jako projektový manažer na rekonstrukci vily Tomáše Bati ve Zlíně a na rekonstrukci obytného domu Tomáše Bati v Břehové ulici v Praze. Do roku 2019 přednášel jako externista na Fakultě stavební ČVUT v Praze na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví předměty spolehlivostní inženýrství, řízení jakosti a spolehlivosti a rizikové inženýrství. Byl znalcem v oboru stavebnictví se širokou specializací a byl zapsán na listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Měl praktické zkušenosti z mnoha rozhodčích řízení jako rozhodčí znalec. Je autorem a spoluautorem osmnácti monografií a knižních publikací a nespočtu odborných publikací. Je zapsán v encyklopedii Marquis’ Who’s Who in Engineering. Kromě práce, která byla jeho „koníčkem“, psal občas i povídky do časopisu pro mládež.

Profesor Milík Tichý vychoval řadu budoucích vědeckých pracovníků jak v domácím, tak i zahraničním prostředí. Naše odborná veřejnost ztrácí odchodem Milíka Tichého skvělého vědce i učitele.

Prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., doc. Ing. Petr Bouška, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze

 

Kloknerův ústav

Kloknerův ústav, odloučené a samostatné pracoviště ČVUT, má nezastupitelné postavení v rámci Prahy i celé ČR, zejména v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a standardizaci.

Mohlo by vás zaujmout

100 let Kloknerova ústavu

Další příspěvky na blogu

Socha Prostor pro Rodinu

Socha Prostor pro Rodinu

V pražském Muzeu Kampa je nyní vystavené výjimečné dílo našeho doktoranda Adama Velíška pod názvem "Prostor pro rodinu". Při vytváření této sochy byl kladen důraz na inovativní technologie a uměleckou preciznost. Hlavním záměrem bylo dosáhnout optimálních vlastností,...

Nový most ve Strančicích: úspěšná zatěžovací zkouška

Tým Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze provedl zatěžovací zkoušku na nově postaveném mostě na silnici III/1014, která potvrdila jeho vynikající kvalitu.  Dne 18. listopadu přijelo šest nákladních souprav, z nichž každá vážila 30 tun, aby...

Štvanická lávka

Štvanická lávka

Z Karlína do Holešovic pěšky i na kole. V Praze otevřeli Štvanickou lávkuPraha v pátek odpoledne otevřela novou lávku spojující čtvrti Karlín a Holešovice. Štvanická lávka je dlouhá přibližně 300 metrů a pyšní se konstrukcí z ultra vysoce hodnotného bílého betonu....